Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) caso mbýt čí případser el caso de algnv případě nutnostien caso de necesidad/urgenciav některých případechen algunos casosv takovém případěen tal casove většině případůen la mayoría de los casostypický/zvláštní/ojedinělý případcaso m típico/especial/aisladov žádném případěen ningún caso
  2. (věc, záležitost) caso m, asunto m, cosa flékařský případcaso m médicoprávní případasunto m legal
  3. (výskyt) caso m, ocurrencia f
  4. (událost) caso m, acontecimiento m, evento mekon. siniestro m
  5. (možnost) caso mpro případ, že...en el caso de que...v každém případěen cualquier caso, en todo casov opačném případěen caso contrariov případě nutnostien caso de urgencia

Vyskytuje se v

akutní: akutní případ nemoc i pacienturgencia , caso de urgencia

pro: pro případ, žepor si acaso, hovor. por si las moscas

nutnost: v případě nutnostien caso de necesidad

oba, obě: v obou případechen ambos casos

opačný: v opačném případěen caso contrario, de otro modo

řada: v řadě případůen muchos (de los) casos

v, ve: v žádném případě ne odmítnutíen absoluto

všechen, všechna, všechno: ve všech případechen todos los casos

ztracený: ztracený případcaso perdido

žádný: v žádném případěde ninguna manera, bajo ningún pretexto

caso: en caso contrariov opačném případě

caso: en (el) caso de quev případě, že...

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

clínico: caso clínicoklinický případ

extremo: en último extremov krajním případě, přinejhorším

manera: de ninguna manerav žádném případě

mayoría: en su mayoríavětšinou, ve většině případů

pretexto: bajo ningún pretextov žádném případě

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

vez: las más de las vecesvětšinou, ve většině případů, nejčastěji

evento: a cualquier eventona/pro každý případ, v každém případě

ningún: de ningún modov žádném případě, nijak

otro: de otro modojinak, jiným způsobem, v opačném případě