Hlavní obsah

pro

Fráze

  1. en pro y en contra pro a proti argumenty ap.

Vyskytuje se v

banka: Evropská banka pro obnovu a rozvojBanco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

cyklista: pruh pro cyklistycarril de bicicletas

farář: poslat pro farářellamar al cura

host: pokoj pro hostycuarto de huéspedes

humor: smysl pro humorsentido de(l) humor

informace: informace pro turistyoficina de turismo

klad: klady a zápory(los) pros y (los) contras

kočárek: kočárek pro panenkycochecito de muñecas

koš: koš (pro psa)bozal

mladistvý: nápravné zařízení pro mladistvécentro correccional para menores

organizace: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECDOrganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE

pán: expr. Pro pána boha! překvapení¡Dios (mío)!

pánbůh: Panebože!, Pro pánaboha!¡Por (amor de) Dios!

panenka: domeček pro panenkycasa de muñecas

paráda: být jen pro parádu být nepotřebnýservir solo de adorno

povyk: lit. Mnoho povyku pro nic W. ShakespeareMucho ruido y pocas nueces

proti: pro a proti důvody ap.en pro y en contra, pros y contras

přechod: přechod pro chodcepaso de peatones/de cebra

případ: pro případ, že...en el caso de que...

rajský: rajská hudba (pro uši)música celestial (para los oídos)

udělat se: udělat se pro sebe osamostatnit sehacerse independiente, emanciparse

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostídepartamento de relaciones públicas

vnitřní: med. léky pro vnitřní užitímedicamentos de uso interno

všechen, všechna, všechno: přen. děvče pro všechnochica para todo

začátek: pro začátek ...para empezar ...

změna: pro změnupara variar

zpřesnění: pro zpřesněnípara precisar

boží: Pro lásku boží!¡Por (el) amor de Dios!

cesta: cesta pro pěšícamino peatonal

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

krása: smysl pro krásusentido de belleza

léčebna: léčebna pro dlouhodobě nemocnéhospital para enfermos crónicos

něco: Uděláš pro mě něco?¿Me haces un favor?

osoba: stůl pro dvě osobymesa para dos (personas)

povinnost: smysl pro povinnostsentido del deber

pruh: pruh pro autobusycarril bus

pruh: pruh pro cyklistycarril bici

samý: Pro samou práci...Por tanto trabajo...

smysl: smysl pro humorsentido del humor

smysl: smysl pro spravedlnostsentido de justicia

společnost: salonek pro uzavřenou společnost v restauraci ap.saloncillo /sala para fiestas privadas, reservado

zábava: dělat pro zábavuhacer por diversión/por placer

zavřít: Pro nemoc zavřeno.Cerrado por enfermedad.

zvaný: jen pro zvanésolo para los invitados

balzám: balzám pro dušibálsamo para el alma

kapitola: být kapitola sama pro sebeser capítulo aparte

potěšení: být potěšením pro očirecrear la vista

rána: Pro rány Boží!, Pro Kristovy rány!¡Por los clavos de Cristo!

slunce: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.El mar está lleno de peces.

svatý: Pro všechny svaté!¡Por todos los santos!

udělat: mít pro strach udělánono ser cobarde

vesnice: To je pro mě španělská vesnice.Esto es chino para mí.

vidět: pro stromy nevidět lesno ver el bosque por los árboles

vzduch: Jsi pro mě vzduch.Paso de ti., Me resbalas.

za: hovor. pro nic za nic bezdůvodněsin razón

adentro: para sus adentrossám pro sebe, v duchu říct si ap.

bus: carril busjízdní pruh pro autobusy

carril: carril bus/bicipruh pro autobusy/cyklisty

confort: para el confort de algnpro čí pohodlí

dentro: barrer hacia/para dentrohrabat pro sebe

él: para élpro něj

él: para él mismosám pro sebe

ella: para ellapro ni

ellas: para ellaspro

ellos: para ellospro

lidia: toro de lidiabýk pro býčí zápasy

oficina: oficina de turismoturistická kancelář, informace pro turisty

paso: paso de peatones/cebrapřechod (pro chodce)

peatón: paso de peatonespřechod (pro chodce)

premamá: tienda premamáobchod pro těhotné

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

sanatorio: sanatorio mentalléčebna pro duševně choré

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

accesible: accesible para discapacitadospřístupný pro postižené

contra: los pros y los contras de algpro a proti, plusy a minusy, výhody a nevýhody čeho

evento: a cualquier eventona/pro každý případ, v každém případě

humor: sentido del humorsmysl pro humor

ir: ir (a) por el panjít pro chleba

: para mípro

para: Es para ti.To je pro tebe.

por: ir por panjít pro chleba

principiante: curso para principianteskurz pro začátečníky

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

amor: por (el) amor de Diospro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.