Hlavní obsah

pro

Fráze

  1. en pro y en contra pro a proti argumenty ap.

Vyskytuje se v

adentro: para sus adentrossám pro sebe, v duchu říct si ap.

bus: carril busjízdní pruh pro autobusy

carril: carril bus/bicipruh pro autobusy/cyklisty

confort: para el confort de algnpro čí pohodlí

dentro: barrer hacia/para dentrohrabat pro sebe

él: para élpro něj

ella: para ellapro ni

ellas: para ellaspro ně

ellos: para ellospro ně

lidia: toro de lidiabýk pro býčí zápasy

oficina: oficina de turismoturistická kancelář, informace pro turisty

paso: paso de peatones/cebrapřechod (pro chodce)

peatón: paso de peatonespřechod (pro chodce)

premamá: tienda premamáobchod pro těhotné

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

sanatorio: sanatorio mentalléčebna pro duševně choré

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

accesible: accesible para discapacitadospřístupný pro postižené

contra: pro a proti, plusy a minusy, výhody a nevýhody čeholos pros y los contras de alg

evento: a cualquier eventona/pro každý případ, v každém případě

humor: sentido del humorsmysl pro humor

ir: ir (a) por el panjít pro chleba

: para mípro mě

para: Es para ti.To je pro tebe.

por: ir por panjít pro chleba

principiante: curso para principianteskurz pro začátečníky

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

amor: por (el) amor de Diospro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.

banka: Banco Europeo para la Reconstrucción y el DesarrolloEvropská banka pro obnovu a rozvoj

cyklista: carril de bicicletaspruh pro cyklisty

farář: llamar al curaposlat pro faráře

host: cuarto de huéspedespokoj pro hosty

informace: oficina de turismoinformace pro turisty

klad: klady a zápory(los) pros y (los) contras

kočárek: cochecito de muñecaskočárek pro panenky

koš: bozal koš (pro psa)

mladistvý: centro correccional para menoresnápravné zařízení pro mladistvé

organizace: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDEOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD

pán: ¡Dios (mío)!expr. Pro pána boha! překvapení

pánbůh: ¡Por (amor de) Dios!Panebože!, Pro pánaboha!

panenka: casa de muñecasdomeček pro panenky

paráda: servir solo de adornobýt jen pro parádu být nepotřebný

povyk: Mucho ruido y pocas nueceslit. Mnoho povyku pro nic W. Shakespeare

pro: a favor y en contrapro a proti argumenty ap.

proti: en pro y en contra, pros y contraspro a proti důvody ap.

přechod: paso de peatones/de cebrapřechod pro chodce

případ: en el caso de que...pro případ, že...

rajský: música celestial (para los oídos)rajská hudba (pro uši)

udělat se: hacerse independiente, emanciparseudělat se pro sebe osamostatnit se

veřejnost: departamento de relaciones públicasoddělení pro styk s veřejností

vnitřní: medicamentos de uso internomed. léky pro vnitřní užití

všechen, všechna, všechno: chica para todopřen. děvče pro všechno

začátek: para empezar ...pro začátek ...

změna: para variarpro změnu

zpřesnění: para precisarpro zpřesnění

boží: ¡Por (el) amor de Dios!Pro lásku boží!

cesta: camino peatonalcesta pro pěší

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

krása: sentido de bellezasmysl pro krásu

léčebna: hospital para enfermos crónicosléčebna pro dlouhodobě nemocné

něco: ¿Me haces un favor?Uděláš pro mě něco?

osoba: mesa para dos (personas)stůl pro dvě osoby

povinnost: sentido del debersmysl pro povinnost

pruh: carril buspruh pro autobusy

samý: Por tanto trabajo...Pro samou práci...

smysl: sentido del humorsmysl pro humor

společnost: saloncillo /sala para fiestas privadas, reservado salonek pro uzavřenou společnost v restauraci ap.

zábava: hacer por diversión/por placerdělat pro zábavu

zavřít: Cerrado por enfermedad.Pro nemoc zavřeno.

zvaný: solo para los invitadosjen pro zvané

balzám: bálsamo para el almabalzám pro duši

kapitola: ser capítulo apartebýt kapitola sama pro sebe

potěšení: recrear la vistabýt potěšením pro oči

rána: ¡Por los clavos de Cristo!Pro rány Boží!, Pro Kristovy rány!

slunce: El mar está lleno de peces.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

svatý: ¡Por todos los santos!Pro všechny svaté!

udělat: no ser cobardemít pro strach uděláno

vesnice: Esto es chino para mí.To je pro mě španělská vesnice.

vidět: no ver el bosque por los árbolespro stromy nevidět les

vzduch: Paso de ti., Me resbalas.Jsi pro mě vzduch.

za: sin razónhovor. pro nic za nic bezdůvodně