Hlavní obsah

prospěch

Vyskytuje se v

k, ke, ku: ku prospěchu čehoen beneficio de alg

k, ke, ku: být ku prospěchu komubeneficiar a algn

rozhodnout: rozhodnout ve prospěch/v neprospěch kohofallar a favor/en contra de algn

rozhodovat: rozhodovat ve prospěch kohofallar a favor de algn

trůn: vzdát se trůnu ve prospěch kohorenunciar al trono a favor de algn

užít: užít ke svému prospěchu coaprovecharse de alg, usar alg en su provecho