Hlavní obsah

rozhodnout

Dokonavé sloveso

  1. (odstranit nejasnost) decidir, decir(rozseknout) přen. cortarrozhodnout ve prospěch/v neprospěch kohofallar a favor/en contra de algn
  2. (určit, stanovit) o čem decidir(určit) resolverpráv. determinar alg

Vyskytuje se v

neprospěch: rozhodnout v neprospěch kohofallar en contra de algn

decisión: rozhodnout setomar la decisión

determinación: rozhodnout se, učinit rozhodnutítomar una determinación

fallar: rozhodnout ve prospěch kohofallar a favor de algn

rozhodnout: rozhodnout ve prospěch/v neprospěch kohofallar a favor/en contra de algn