Hlavní obsah

vosotros

Zájmeno

  • vy tykání v mn. č.por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

Vyskytuje se v

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

nosotros: a nosotrosnám, nás

ti: de tiod tebe

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

para: Es para ti.To je pro tebe.

: sin míbeze mě

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

sám: por sí solosám od sebe

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

ano: Creo que sí.Myslím, že ano.

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

být: ¿A ti qué te importa?Co je ti po tom?

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

doufat: Espero que sí.Doufám, že ano.

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

hezky: ¡Qué todo os vaya bien!Mějte se hezky!

hrát: Te toca a ti.Hraješ. jsi na řadě

myslet: pensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentromyslet jen na sebe

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

nechat: Déjamelo a mí.Nech mi to.

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

odkázat: depender de sí mismobýt odkázán sám na sebe

oplatit: hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.Příště mi to oplatíš.

po: ¿Y a ti qué te importa?Co je ti po tom?

pokoj: ¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!Nech mě na pokoji!

pomodlit se: Reza por mí.Pomodli se za mě.

potěšení: Será un placer para mí.Bude mi potěšením.

projít: A ti te toleran todo.Tobě všechno projde.

řada: Es tu turno., Te toca a ti.Jsi na řadě.

samotný: A mí mismo me interesa ...Mě samotného zajímá ...

spolehnout (se): Puedes confiar en mí.Na mě se můžeš spolehnout.

ty: sin tibez tebe

vůbec: ¿Y a mí qué me importa?Co je mi vůbec po tom?

vy: ¿Cuál de vosotras ...?Která z vás ...?

zvát: Te invito., Hoy es por mí.Zvu tě. platím

celý: estar (completamente) fuera de sí de algbýt celý bez sebe z čeho

manžel: Os declaro marido y mujer.Prohlašuji Vás za manžele.

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

pro: por mípro mě za mě

užít: ¡Eso es típico/propio de ti!Na to tě užije!

vesnice: Esto es chino para mí.To je pro mě španělská vesnice.

vyletět: dar un ataque a algn, estar algn fuera de símálem vyletět kdo z kůže

vzduch: Paso de ti., Me resbalas.Jsi pro mě vzduch.

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno