Hlavní obsah

Zájmeno

  • yoMě to nevadí.A mí no me importa.Řekl mi to.Me lo ha dicho.beze měsin míse mnouconmigo

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

klamat: Pokud paměť neklame.Si la memoria no me falla.

podle: podle para mí, a mi entender/ver

pokud: pokud jde o por mí, en cuanto a mí

přejet: Přejel mi mráz po zádech.Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

s, se: se mnouconmigo

sám: sám bez pomoci ap.por mí mismo, yo mismo

těšit: Těší mě. při seznamováníEncantado/Encantada., Mucho gusto.

vědět: Copak vím!¡Qué sé yo!

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

ani: Ani mi nezavolal.Ni (siquiera) me llamó.

bát se: Neboj se o mě.No te preocupes por mí.

bavit: to nebaví.Ya no me divierte.

bavit: Moc baví ...Me gusta mucho ..., Me encanta ...

bolet: Bolí zuby.Me duelen los dientes.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

brnět: Brní noha.Siento hormigueos en la pierna.

břicho: Bolí břicho.Me duele el vientre.

břicho: přen. Kručí mi v břiše.Me suenan las tripas.

být: jsem ...Yo soy ...

být: Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.

být: Je mi zima.Tengo frío.

být: Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.

být: Je mi dvacet (let).Tengo veinte (años).

dařit se: Daří se mi dobře.Estoy bien.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

dohnat: Dohnal k slzám.Me hizo llorar.

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

hádat: Nech hádat.Déjame adivinar.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hlava: Bolí hlava.Me duele la cabeza.

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

horko: Je mi horko.Tengo calor.

houser: Chytl příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chladno: Je mi chladno.Tengo frío.

chtít se: Chce se mi spát.Tengo sueño.

chybět: Chybíš mi.Te echo de menos.

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

když: Když pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

klepnout: expr. z toho klepne!¡Me va a dar algo!

krk: Bolí v krku.Me duele la garganta.

kromě: kromě excepto yo

laskavost: Prokažte mi laskavost...Hágame el favor de...

lechtat: Lechtá (mě) to.Me hace cosquillas., Me cosquillea.

lhát: Nelži mi!¡No me mientas!

líbit se: To se mi (ne)líbí.Eso (no) me gusta.

líto: Bylo mi ho líto.Me daba pena.

líto: Je mi to líto.Lo siento., Lo lamento mucho., ¡Qué pena!

malý: Ta košile je mi malá.La camiseta me queda pequeña.

místo: na tvém místě...Yo en tu lugar...

mladší: Je o tři roky mladší než já.Es tres años menor que yo.

moc: Moc se mi líbí.Me gusta mucho.

moct: Mohl byste mi pomoci?¿Me podría ayudar?

moct: za to nemůžu.No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.

motat se: Motá se mi hlava.Me mareo., La cabeza me da vueltas.

mrzet: Mrzí , že ...Siento que ...

nalít: Nalila mi šálek kávy.Me sirvió una taza de café.

namluvit: Namluvil mi, že je svobodný.Me hizo creer que era soltero.

nanic: Je mi nanic.No me siento bien., Me siento mal.

nanic: Je mi z toho nanic.Me da asco.

napadat: Nic nenapadá.No se me ocurre nada.

následovat: Následujte mne!vykání ¡Sígame!, tykání mn.č. ¡Seguidme!

natočit: Kadeřnice mi natočila vlasy.La peluquera me moldeó el pelo.

něco: Uděláš pro něco?¿Me haces un favor?

nechat: Nech mi to.Déjamelo a mí.

nést: Nohy už mne nenesou.Ya no me soportan las piernas.

nevadit: Nevadí mi to.No me molesta.

nevolno: Je mi nevolno.Estoy mareado., na zvracení Tengo náuseas.

odvézt: Odvezeš na letiště?¿Me llevarás al aeropuerto?

ohlížet se: Na mne se neohlížej.No me hagas caso.

omluvit: Omluvte mne!¡Perdón!, ¡Disculpe!

oplatit: Příště mi to oplatíš.hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.

opravit: Opravte , pokud se mýlím.Corríjanme si me equivoco.

ošklivit se: Oškliví se mi to.Me da asco.

ozvat se: Ozvi se mi!¡Llámame!

podat: Podal byste mi sůl, prosím?¿Me pasa la sal, por favor?

pokoj: Nech na pokoji!¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!

pomodlit se: Pomodli se za mě.Reza por mí.

potěšení: Bude mi potěšením.Será un placer para mí.

potěšení: Je mi potěšením. při představováníEncantado., Mucho gusto.

povědomý: Je mi to povědomé.(Eso) Me suena.

pozdravovat: Pozdravuj ho ode mne.Dale recuerdos de mi parte.

poznat: Nepoznal mne.No me ha reconocido.