Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) algoJe něco nového?¿Hay algo de nuevo?Ještě něco?¿Algo más?Něco na tom je.Tiene algo.o něco vícun poco másUděláš pro mě něco?¿Me haces un favor?něco takovéhoalgo por el estilo
  2. (trocha, kousek) un poco(o věku, hodinách ap.) hovor. y pico

Příslovce

  1. (trochu, poněkud) un poco, algo
  2. expr.(velmi mnoho) ¡cuántas veces que ...!, ¡cuánto!

Vyskytuje se v

mít: mít něco společného s kým/čímtener algo en común con alg(n)

takový: něco takovéhoalgo por el estilo

bolet: Bolí vás něco?¿Le duele algo?

jídlo: Chceš něco k jídlu?¿Quieres algo de/para comer?

jiný: něco jinéhootra cosa

napadnout: Něco ho napadlo.Se le ocurrió una cosa.

nepořádek: Je něco v nepořádku?¿Algo está mal?

nic: Lepší něco než nic.Algo es algo.

pití: něco k pitíalgo de/para beber

požádat: Mohu vás o něco požádat?¿Le puedo pedir algo?

proclení: Máte něco k proclení?¿Tiene algo que declarar?

připomínat: Něco mi to připomíná.Me suena.

stát se: Stalo se ti něco?¿Te pasó algo?

uniknout: Uniklo mi něco?¿Se me ha escapado algo?

vymyslet: Něco už si vymyslím.Ya me inventaré algo.

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat?¿Quiere dejarle un recado?

zeptat se: Mohu se na něco zeptat?¿Puedo preguntar algo?

styl: dělat něco ve velkém styluhacer algo a lo grande

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.No hay mal que por bien no venga.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

cosa: otra cosaněco jiného

gordo: hovor. algo gordoněco velkého

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

aquel: tener su aquelmít něco do sebe