Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) algoJe něco nového?¿Hay algo de nuevo?Ještě něco?¿Algo más?Něco na tom je.Tiene algo.o něco vícun poco másUděláš pro mě něco?¿Me haces un favor?něco takovéhoalgo por el estilo
  2. (trocha, kousek) un poco(o věku, hodinách ap.) hovor. y pico

Příslovce

  1. (trochu, poněkud) un poco, algo
  2. expr.(velmi mnoho) ¡cuántas veces que ...!, ¡cuánto!

Vyskytuje se v

mít: tener algo en común con alg(n)mít něco společného s kým/čím

takový: algo por el estiloněco takového

bolet: ¿Le duele algo?Bolí vás něco?

jídlo: ¿Quieres algo de/para comer?Chceš něco k jídlu?

jiný: otra cosaněco jiného

napadnout: Se le ocurrió una cosa.Něco ho napadlo.

nepořádek: ¿Algo está mal?Je něco v nepořádku?

nic: Algo es algo.Lepší něco než nic.

pití: algo de/para beberněco k pití

požádat: ¿Le puedo pedir algo?Mohu vás o něco požádat?

proclení: ¿Tiene algo que declarar?Máte něco k proclení?

připomínat: Me suena.Něco mi to připomíná.

stát se: ¿Te pasó algo?Stalo se ti něco?

uniknout: ¿Se me ha escapado algo?Uniklo mi něco?

vymyslet: Ya me inventaré algo.Něco už si vymyslím.

vzkázat: ¿Quiere dejarle un recado?Chcete mu něco vzkázat?

zeptat se: ¿Puedo preguntar algo?Mohu se na něco zeptat?

styl: hacer algo a lo grandedělat něco ve velkém stylu

všechen, všechna, všechno: No hay mal que por bien no venga.Všechno zlé je k něčemu dobré.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

cosa: otra cosaněco jiného

gordo: hovor. algo gordoněco velkého

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

něco: ¿Hay algo de nuevo?Je něco nového?