Hlavní obsah

cosa

Podstatné jméno ženské

  1. věc předmět, i imaginární ap.otra cosaněco jinéhopoca cosanic velkého, drobnost
  2. záležitost, otázka, věc řešená ap.
  3. nicv záporných větáchno valer gran cosanestát za nic
  4. práv.věc, záležitost

Vyskytuje se v

cosa: najisto, na jistotua cosa hecha

coser: hračka, snadná věccoser y cantar

igual: něco takovéhocosa igual

máquina: šicí strojmáquina de coser

cualquier: cokolicualquier cosa

entre: mimo jinéentre otras cosas

tanto: tolik věcítantas cosas

nombre: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

mezi: mezi jinýmentre otras cosas

mimo: (a) mimo jinéy además, y aparte, y entre otras cosas

stroj: šicí strojmáquina de coser

šicí: šicí strojmáquina de coser

věc: hotová věccosa hecha, hecho consumado

všechen, všechna, všechno: být všeho schopnýser capaz de cualquier cosa

jiný: něco jinéhootra cosa

jít: Jde o to, že...Se trata de que..., La cosa es que...

měnit: To na věci nic nemění.Eso no cambia las cosas.

mít: mít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer

napadnout: Něco ho napadlo.Se le ocurrió una cosa.

náročný: být moc náročnýser muy exigente, pedir cosas imposibles, přen. pedir la luna

sbalit: Sbalil si své věci.Recogió sus cosas.

stránka: brát věci z lepší stránkytomar las cosas por el lado bueno

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Ocúpate de tus cosas.

vzpomenout (si): Cokoli si vzpomeneš.Cualquier cosa que se te ocurra.

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

jméno: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

kdesi: kdesi cosi všelicos, leccostal y cual cosa

kumšt: To není žádný kumšt.Es cosa de coser y cantar.

míra: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íes

nazývat: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

pravý: nazývat věci pravými svými jményllamar las cosas por sus nombres

průběh: nechat čemu volný průběhdejar que las cosas sigan su curso natural

vidět: vidět to černěver la cosa negra

zašít: zašít komu ústacoser la boca a algn

cantar: být hračkaser coser y cantar