Hlavní obsah

vidět

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat zrakem) ver(nezřetelně) vislumbrarNení to vidět.No se ve.Vidíš to?¿Lo ves?Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.
  2. (nebýt slepý) ver
  3. (potkávat) ver, encontrarJsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.
  4. (pozorovat, shledávat) ver, notar, advertirJak je vidět,...Por lo visto...Jak to vidíš?¿Cómo lo ves?
  5. (představovat si) ver, imaginar
  6. (považovat) v kom/čem ver en alg(n), considerar (a) alg(n)

Vyskytuje se v

kus: vidět kus světaandar las siete partidas

sen: vidět koho/co ve snusoñar con alg(n)

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas

myška: vidět bílé myškyver diablos azules

růžově: Vidíš to moc růžově.Lo ves todo de color rosa.

špička: nevidět si na špičku nosuno ver más allá de sus narices

nunca: hasta nuncasbohem, už tě nechci vidět

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

ver: véase más abajoviz níže

mirar: mirar con los ojos de algnvidět, brát jak