Hlavní obsah

dbát

Nedokonavé sloveso

  1. (povinností ap.) čeho respetar alg, hacer caso a alg(plnit povinnosti ap.) cumplir con algnedbat čehono hacer caso a alg
  2. (starat se, pečovat) o koho/co atender, cuidar (a) alg(n), o koho cuidar de algn