Hlavní obsah

cuando

Spojka

  1. když, se spoj. zp.Cuando vio que...Když viděl, že...Cuando quieras...Až budeš chtít...
  2. pokud

Vyskytuje se v

cuando: i kdybyaun cuando

querer: kdykolivcuando quiera

rana: na svatého Dyndy, až naprší a uschnecuando las ranas críen pelo

vez: občasde vez en cuando

cuándo: dokdy?¿hasta cuándo?

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jen: jen kdyžsiempre y cuando que

kdy: Na kdy?¿Para cuándo?

když: pokaždé kdyžcada que, cada vez que, cada (y) cuando que

po: pokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que

: Až dorazíš na místo, zavolej nám.Cuando llegues, llámanos.

čas: jednou za čas, čas od časude vez en cuando, přen. de Pascuas a Ramos

od, ode: čas od časude vez en cuando, přen., hovor. de higos a brevas

uslyšet: Když to uslyšel,...Cuando se enteró de alg..., Cuando lo oyó...

vždy: vždy, kdyžsiempre que, cada (vez) que, cada (y) cuando que

za: jednou za časde vez en cuando

kocour: Když kocour není doma, myši mají pré.Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.

kudla: Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.Cuando lo oigo me hierve la sangre.

napršet: až naprší a uschnecuando las ranas críen pelo, cuando las vacas vuelen

uschnout: Až naprší a uschne.Para las calendas griegas., Cuando las ranas críen pelos., El día en que las vacas vuelen.

aun: i když, (i) kdybyaun cuando