Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) cuando, como, alKdyž už jsi tady...Ya que estás aquí...Když ji potkal, řekl jí to.Cuando la encontró, se lo dijo.Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.pokaždé kdyžcada que, cada vez que, cada (y) cuando quekdyž už se to stalo ap.una vez que, ya quevždycky když(siempre) cuando
  2. (po skončení děje) cuando
  3. hovor.(jestliže) si, en el caso de que, con tal de queKdyž mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.(jen) když nesalvo que
  4. i když (ačkoli) aunque, bien que, si bien, aun cuando, a pesar de que

Vyskytuje se v

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jen: jen když nesalvo que

jen: jen kdyžsiempre y cuando que

po: pokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que

nevadit: Nevadí ti, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

selhat: když všechno selže jako poslední možnosten última instancia

uslyšet: Když to uslyšel,...Cuando se enteró de alg..., Cuando lo oyó...

vadit: Bude vám vadit, když...?¿Le importa si...?

vždy: vždy, kdyžsiempre que, cada (vez) que, cada (y) cuando que

bič: umět co jako když bičem mrskásaber alg al dedillo

kocour: Když kocour není doma, myši mají pré.Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.

kudla: Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.Cuando lo oigo me hierve la sangre.

lhát: lhát jako když tisknementir por los codos

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama.

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

permiso: con permisos dovolením, když dovolíte, se svolením

a: Al verle...Když ho uviděl(a)...

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

importar: ¿Te importa si pongo la radio?Bude ti vadit, když zapnu rádio?