Hlavní obsah

el

Člen určitý

  • určitý člen m. roduel queten který

Vyskytuje se v

abrir: abrir la manobýt štědrý

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

acto: en el actoihned, bezprostředně

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

advenimiento: esperar el santo advenimientočekat do soudného dne

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

alba: quebrar el albarozednívat se, svítat

alirón: cantar el alirónslavit vítězství

alma: agradecer con el almaz celého srdce oceňovat

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

altísimo: el AltísimoNejvyšší Bůh

alto: lo altovýška, výše

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amigable: amigable con el usuariosnadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

año: año de la nana/pera/polca/maricastañahrozně/strašně dávno

arca: arca de la alianzaarcha úmluvy

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

atención: a la atención de algnk rukám koho adresovaný dopis

baba: caérsele la baba a algnslintat nadšením kdo

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

banquillo: banquillo (de los acusados)lavice obžalovaných

baraja: romper la barajazrušit dohodu/úmluvu

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

bartola: a la bartola(zcela) bezstarostně

bártulos: liar los bártulossbalit si svých pět švestek

benemérito: la Beneméritačetnictvo ve Španělsku

blanco: blanco de la uñalůžko nehtu

boca: abrir la bocaotevřít pusu, promluvit

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bota: colgar las botaspověsit fotbal ap. na hřebík, přestat s fotbalem ap.

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

bulto: escurrir el bultoulít se z práce, vyhnout se závazku ap.

buscar: buscarse la vidavydělávat si na živobytí

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cabeza: apostar la cabezavsadit krk, dát ruku do ohně

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

cable: cruzársele los cables a algnrupnout v bedně, pomotat se to v hlavě komu, mít výpadek/zkrat kdo

caca: caca de (la) vacafuj!, bakaný zákaz dítěti

caída: a la caída de la tardeza soumraku, k večeru

calle: dejar en la callenechat na dlažbě bez prostředků

camiseta: sudar la camisetamoct se ztrhat