Hlavní obsah

el

Člen určitý

  • určitý člen m. roduel queten který

Vyskytuje se v

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

abrir: abrir la manobýt štědrý

abrir: abrir los brazos a algnpřijmout s otevřenou náručí koho

abrir: abrir los ojosprozřít

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

acto: en el actoihned, bezprostředně

acto: en el acto de algběhem čeho, při čem

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

advenimiento: esperar el santo advenimientočekat do soudného dne

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

agua: echar el agua(po)křtít

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

agua: hacérsele a algn (un) agua la bocadělat si chutě/laskominy kdo

alba: quebrar el albarozednívat se, svítat

alirón: cantar el alirónslavit vítězství

alma: agradecer con el almaz celého srdce oceňovat

alma: arrancársele a algn el almakrvácet srdce komu lítostí ap.

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

alma: clavársele a algn alg en el almahluboce se dotknout koho co, ze srdce litovat kdo čeho

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alma: en el almaz celého srdce, ze srdce litovat ap.

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

alma: llevar en el alma a algnnosit v srdci, ze srdce milovat koho

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

altísimo: el AltísimoNejvyšší Bůh

alto: lo altovýška, výše

alto: por todo lo altove velkém stylu

alto: ¡alto el fuego!zastavit palbu!

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

altura: estar a la altura de las circunstanciasdostát očekávání

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amigable: amigable con el usuariosnadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

amor: hacer el amormilovat se souložit

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

antorcha: recoger la antorchapřevzít štafetu

año: año de la nana/pera/polca/maricastañahrozně/strašně dávno

año: del año de la nana/pera/polcapředpotopní, hrozně zastaralý, z roku raz dva

arca: arca de la alianzaarcha úmluvy

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

arma: dejar las armassložit/odevzdat zbraně, přestat bojovat, odejít z armády/milice

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

atención: a la atención de algnk rukám koho adresovaný dopis

baba: caérsele la baba a algnslintat nadšením kdo

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

banquillo: banquillo (de los acusados)lavice obžalovaných

baraja: romper la barajazrušit dohodu/úmluvu

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

bartola: a la bartola(zcela) bezstarostně

bártulos: liar los bártulossbalit si svých pět švestek

benemérito: la Beneméritačetnictvo ve Španělsku

blanco: blanco de la uñalůžko nehtu

blanco: blanco de los ojosoční bělmo

boca: abrir la bocaotevřít pusu, promluvit

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bota: colgar las botaspověsit fotbal ap. na hřebík, přestat s fotbalem ap.

bota: estar de botas/con las botas puestasbýt připravený/nastartovaný/nachystaný

bota: ponerse las botasnapakovat se, pěkně si vydělat, přijít si na své

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

bulto: escurrir el bultoulít se z práce, vyhnout se závazku ap.

buscar: buscarse la vidavydělávat si na živobytí

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cabeza: apostar la cabezavsadit krk, dát ruku do ohně

cabeza: bajar la cabezasklopit hlavu zastydět se, stáhnout ocas ustoupit ve sporu ap.

cabeza: calentarse la cabezalámat si hlavu