Hlavní obsah

alto

Přídavné jméno

 1. vysoký velké výškyhutn. alto hornovysoká pec
 2. vysoký horečka, cena ap.alta fidelidadhi-fielektr. alta tensiónvysoké napětí
 3. horní výše položený
 4. vznešený, noblesní, vynikající, vysokýalta sociedadvyšší společnost
 5. důstojný, (vele)vážený osoba
 6. vysoký cíl, náročný na pochopení ap.
 7. horní tok
 8. vzedmutý, rozvodněný řeka ap.
 9. na vysokém podpatku obuv
 10. hist.ranýAlta Edad Mediaraný středověk
 11. pokročilý, pozdní hodinaa las altas horas de la nochepozdě v noci
 12. vysoký tón
 13. (velmi) vážný, závažný zločinpráv. alta traiciónvelezrada
 14. vysoký postavení ap.cargo altovysoká hodnost, vysoké postavení
 15. hlasitý, nahlas puštěný, zesílený rádio ap.en voz altanahlas

Podstatné jméno mužské

 • výškados metros de altodva metry na výškuen altonahoře, ve výši, vysoko (nad zemí), nahoru, vzhůru

Vyskytuje se v

alto: alta marvolné/otevřené moře

fidelidad: alta fidelidadvysoce kvalitní zvuk

frente: con la frente muy altase zvednutou hlavou hrdě

pasar: pasar por altopřejít bez povšimnutí

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

cabeza: con la cabeza altase zvednutou hlavou, přen. hrdě

cámara: Cámara alta/bajahorní/dolní sněmovna

cargo: alto cargovysoká funkce, vysoký funkcionář organizace

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

cuello: cuello alto/de cisnerolák

definición: alta definiciónvysoké rozlišení

equipo: equipo de alta fidelidadhifi věž

fuego: voj. alto el fuegozastavení palby, zastavit palbu příkaz

horno: alto hornovysoká pec

jersey: jersey de cuello altorolák

mar: alta marširé/volné moře

más: más alto que...vyšší než...

temporada: temporada alta/bajahlavní sezona/období mimo sezonu

traición: alta traiciónvelezrada

voz: en voz alta/bajanahlas/potichu

graduación: de alta graduacións vysokým obsahem alkoholu

mortalidad: alta mortalidadvysoká úmrtnost

listón: poner el listón altonasadit vysokou laťku

pabellón: dejar alto el pabellónproslavit svou zemi

funkce: alto cargo vysoká funkce

horní: cámara alta del parlamentohorní sněmovna parlamentu senát

mluvit: Hable usted más despacio/alto, por favor.Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.

móda: alta costura vysoká móda

moře: alta mar , mar abiertoširé moře

napětí: baja/alta tensión nízké/vysoké napětí

obsah: alto nivel del azúcar en la sangre, hiperglucemia med. vysoký obsah cukru krvi

paráda: con toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparatose vší parádou okázale

pás: talle altovysoký pas na kalhotách ap.

pec: alto horno hutn. vysoká pec

povšimnout si: pasar por alto a alg algn, escaparse alg a algnnepovšimnout si čeho kdo

povšimnutí: pasar alg por altopřejít co bez povšimnutí

reverz: dar de alta voluntariapustit z nemocnice na revers

sestava: equipo de alta fidelidadtech. hi-fi sestava

sněmovna: cámara alta/bajahorní/dolní sněmovna

širý: alta marširé moře

vokál: vocales medias/altas/bajasstředové/vysoké/nízké vokály

volný: alta mar volné moře

vrchní: estado mayor, alto mando vrchní velení

vysočina: Tierras Altas EscocesasSkotská vysočina

vysoký: vocal altaling. vysoká samohláska

hlas: en voz altasilným hlasem

hluboko: hasta altas horas de la nochehluboko do noci

mnohem: mucho más altomnohem vyšší

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?

období: temporada altaletní období sezóna

pozdní: en altas horas, hovor. a las mil y quinientasv pozdní hodinu

sezona: temporada altahlavní sezona

svrchu: de arriba abajo, de alto a bajosvrchu dolů prohlédnout si co ap.

vrcholový: deportista de alto nivel/rendimientovrcholový sportovec

vysoce: alto funcionario vysoce postavený úředník

vyšší: Es 10 centímetros más alto que yo.Je o 10 centimetrů vyšší než já.

hlava: ir con la frente altajít se vztyčenou hlavou

laťka: poner el listón demasiado altonasadit laťku příliš vysoko

nasadit: poner el listón altonasadit vysokou laťku

nechat: pasar alg por altonechat co bez povšimnutí

přivřít: pasar por alto algpřivřít oko nad čím tolerovat

ruka: dejar aparte, pasar (por alto), ignorar algmávnout rukou nad čím

výška: pasar a lo alto, desdeñar (a) alg(n), mirar por encima del hombro a alg(n)dívat se z výšky na koho/co přezírat

altísimo: el AltísimoNejvyšší Bůh