Hlavní obsah

dobré

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dobro) lo buenoDobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...
  2. (laskavost)Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

Vyskytuje se v

den: Dobrý den!¡Buenos días!

dobrý: s dobrým úmyslemcon buena intención, con buenas intenciones

dobrý: v dobré vířede buena fe

dobrý: dobrá prácetrabajo impecable

dobrý: Dobrý den!¡Buenos días!

dobrý: Dobré odpoledne!¡Buenas tardes!

dobrý: Dobrý večer!¡Buenas tardes!

hitparáda: hitparáda nejlepších desetilos top ten

chuť: Dobrou chuť!¡Que aproveche!, ¡Buen provecho!

jméno: ztratit dobré jménocaer en descrédito

kšeft: dobrý kšeft výnosnýmomio

lidé: kniž. lidé dobré vůlegente de buena voluntad

lidé: expr. lepší lidégente de clase

míra: dobrá mírabuena medida

naděje: mys Dobré nadějecabo de Buena Esperanza

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

nebo: po dobrém, nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

nejlepší: Všechno nejlepší!¡Felicidades!

nejlepší: nejlepší ze všechel mejor de todos

obrátit se: obrátit se k lepšímuhacerse mejor, mejorarse

odpoledne: Dobré odpoledne.Buenas tardes.

po: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

pocit: mít dobrý pocit z čehotener una buena impresión de alg

pověst: mít dobrou pověsttener buena fama

tak: Tak dobrá!¡Está bien!

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

večer: Dobrý večer. pozdravBuenas tardes.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!¡Felicidades!

vykonat: vykonat dobrý skutekhacer una obra buena

způsob: dobré/vybrané způsobymodales buenos/refinados

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

dobrý: mít dobrou náladuestar de buen humor

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

jitro: Dobré jitro.Buenos días.

kamera: cena za nejlepší kamerupremio a la mejor fotografía

mnoho: o mnoho lepšímucho mejor

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!¡Feliz cumpleaños!

nejlepší: Nejlepší bude ...Lo mejor será ....

nejlepší: nejlepší možné řešeníla mejor solución posible

než: Je to lepší než...Es mejor que...

nic: Lepší něco než nic.Algo es algo.

noc: Dobrou noc.Buenas noches.

paměť: mít dobrou paměť na cotener buena memoria para alg

patřit: Patří k nejlepším ...Pertenece a los mejores ...

přání: přání všeho nejlepšíholos mejores deseos

přát: Přeji vám vše dobré.Le deseo lo mejor.

přát: přát dobrý dendar los buenos días

ráno: Dobré ráno!¡Buenos días!

sluch: mít dobrý sluchoír bien, tener un oído muy fino

snést: snést dobré i zlésoportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las maduras

stránka: brát věci z lepší stránkytomar las cosas por el lado bueno

tah: To byl dobrý tah.Ha sido una buena jugada.

ten, ta, to: Ta nejlepší.La mejor.

ten, ta, to: ten nejlepšíel mejor

zatím: Zatím dobrý.Por ahora, bien., De momento, bien.

znamení: dobré/špatné znameníbuen/mal agüero , buena/mala señal

známý: dobrý známýamigo , hovor. colega

zpráva: dobrá/špatná zprávabuena/mala noticia

zvuk: mít dobrý zvuktener buena fama

dobrý: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

dobrý: dělat si z koho dobrý dentomarle el pelo a algn

hlad: Hlad je nejlepší kuchař.A buena hambre no hay pan duro.

hrst: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en la mano que cien volando.

chválit: Dobré zboží se chválí samo.El buen paño en el arca se vende.

kráva: Sousedova kráva lepší mléko dává.La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

muška: mít dobrou muškutener buena puntería

muška: dobrou mušku.Donde pone el ojo, pone la bala.

něco: Lepší něco než nic.Algo es algo.

obrana: Nejlepší obrana je útok.La mejor defensa es un buen ataque.

peklo: Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

prožít: prožít spolu dobré i zléestar juntos a las duras y a las maduras

snášet: snášet dobré i zléestar a las duras y las maduras

třetice: do třetice všeho dobréhoa la tercera va la vencida

vědomí: podle mého nejlepšího vědomí a svědomía mi mejor saber y entender