Hlavní obsah

bueno

Citoslovce

  • ¡(pero) bueno! no teda! překvapení ap.

Vyskytuje se v

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

bien: de bien en mejorčím dál lépe se dařit ap.

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

fe: buena fedobrý úmysl

hacer: hacer buenas migas con algndobře si rozumět, být zadobře s kým

hora: a buena hora mangas verdespozdě bycha honiti

hora: en hora buenablahopřeji, blahopřejeme

lid: en buena lidpo dobrém

lugar: en buen lugarv příznivé situaci, v dobrém rozpoložení

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: a más y mejorpořádně hodně, hodně, moc

mejor: a lo mejormožná, třeba

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

obra: buena obradobrý skutek

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

recaudo: a buen recaudov dobrých rukou

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

ventura: a la (buena) venturanazdařbůh

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

visto: visto buenofajfka, (značka pro) odškrtnutí

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

grado: de (buen) gradoochotně, rád

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

humor: poner de buen humordobře naladit

mejor: nada mejor quenic lepšího než

mejor: mejor dicholépe řečeno

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

suerte: buena suerteštěstí

augurio: buen auguriodobré znamení

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

planta: tener buena plantabýt urostlý

precio: a buen precioza dobrou cenu

tiempo: Hace buen/mal tiempo.Je hezky/ošklivo.

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

pinta: tener buena pintavypadat dobře