Hlavní obsah

tiempo

Vyskytuje se v

muerto: tiempo muertopřerušení hry, time v košíkové

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

concordancia: concordancia de tiempossouslednost časová

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek

inestable: tiempo inestablenestálé počasí

lluvioso: tiempo lluviosodeštivé počasí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

previsión: previsión del tiempopředpověď počasí

récord: en un tiempo récordv rekordním čase

algún: algún tiemponějakou dobu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

predicción: predicción del tiempopředpověď počasí

pronóstico: pronóstico del tiempopředpověď počasí

remoto: tiempos remotosdávná minulost, dávné časy

aprílový: přen. aprílové počasítiempo inestable

budoucí: ling. budoucí častiempo futuro

čas: v rekordním časeen un tiempo récord

čas: budoucí/přítomný/minulý častiempo futuro/presente/pasado

čas: příslovce časuadverbio de tiempo

časový: ling. časová souslednostconcordancia de tiempos

čistý: čistý častiempo neto

dát: hovor. dát si na častomarse tiempo

dlouho: jak dlouho?¿cuánto tiempo?

dlouho: jak dlouho už?¿cuánto tiempo hace?

jak: Jak dlouho?¿Cuánto tiempo?

jak: jak dlouhocuánto tiempo

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

krátit: krátit si dlouhou chvílimatar el tiempo, bavit se entretenerse

mapa: meteorologická mapamapa del tiempo

meteorologický: meteorologická předpověďprevisión del tiempo

minulý: ling. minulý častiempo pretérito

mládí: za mého mládíen mis tiempos

nedávný: do nedávné dobyhasta hace poco (tiempo)

nedávný: před nedávnou dobouhace poco (tiempo), en la época reciente

nedávný: v nedávné doběno hace mucho (tiempo)

omezení: časové omezenílimitación del tiempo

plný: na plný úvazek prácea jornada completa, a tiempo completo, con dedicación exclusiva

po: po časedespués de algún tiempo

počasí: předpověď počasíprevisión del tiempo

postup: (s) postupem časucon el (paso de) tiempo

pracovat: pracovat na částečný úvazektrabajar a tiempo parcial

pracovat: pracovat na plný úvazektrabajar a tiempo completo

předpověď: předpověď počasípronóstico del tiempo

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rekordní: v rekordním časeen un tiempo récord

souslednost: ling. souslednost časováconcordancia de tiempos

strávit: strávit mnoho času nad čímentretenerse con alg, pasar mucho tiempo

stroj: stroj časumáquina del tiempo

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

volný: volný častiempo libre

východní: východní častiempo del este

zlý: zlé časymalos tiempos

životnost: doba životnosti čehotiempo de vida útil de alg

být: Bylo pěkně.Hacía buen tiempo.

čas: po časedespués de algún tiempo

čas: za krátký časdentro de poco tiempo

čas: Nemám čas.No tengo tiempo.

dávno: Je to už dávno.Hace mucho tiempo.

dělat se: Dělá se hezky.El tiempo se mejora.

dojet: dojet včasllegar a tiempo

dost: dost dlouhobastante tiempo

hezky: Je hezky.Hace buen tiempo.

jaký: Jaké bude zítra počasí?¿Qué tiempo hará mañana?

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám ti.Si tengo tiempo, te llamaré.

mařit: mařit časperder el tiempo

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

mít: Nemám čas.No tengo tiempo.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.No nos queda mucho tiempo.

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

pěkně: Je pěkně o počasí.Hace buen tiempo., Hace bueno.

počasí: nestálé počasítiempo inestable

potrvat: Jak dlouho to potrvá?¿Cuánto tiempo durará eso?

proměnlivý: proměnlivé počasítiempo variable

před, přede: před časemhace un tiempo

přijít: přijít včas/pozděllegar a tiempo/tarde

starý: za starých časůantiguamente, en tiempos remotos

stíhat: Dnes to nestíhám.Hoy no me queda tiempo.

stihnout: Nestihl jsem to poslat včas.No logré enviarlo a tiempo.

tíseň: časová tíseňfalta de tiempo

ušetřit: ušetřit čas i penízeahorrar tiempo y dinero

vypršet: Čas vypršel.Se acabó el tiempo.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.Exige/Requiere mucho tiempo.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?¿Cuánto tiempo te quedas?

ztráta: ztráta časupérdida de tiempo

čas: Čas jsou peníze.El tiempo es oro/dinero.

čas: Čas letí.El tiempo pasa volando.

čas: Všechno má svůj čas.Todo tiene su tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

krok: držet krok s dobouir con el tiempo

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Con el tiempo y paciencia se adquiere la ciencia.