Hlavní obsah

muerto

Podstatné jméno

Podstatné jméno mužské

 1. hovor.otrava, opruz nepříjemná práce ap.
 2. muertos zemřelí, zesnulí rodina, přátelé ap.

Fráze

 1. ángulo muerto mrtvý úhel při palbě ap.
 2. horas muertas volný čas
 3. ling.lengua muerta mrtvý jazyk latina ap.
 4. letra muerta jen na papíře nařízení ap.
 5. hovor.mosca muerta neviňátko, andílek jen zdánlivě
 6. výtv.naturaleza muerta zátiší
 7. no tener dónde caerse muerto nemít kde hlavu složit být chudý
 8. loď.obra muerta trup lodi nad čárou ponoru
 9. punto muerto mrtvý bod
 10. sport.tiempo muerto přerušení hry, time v košíkové
 11. vulg., expr.¡Tus muertos! Běž (s tím) do prdele!
 12. vía muerta slepá kolejvía muerta též přen. slepá ulička

Vyskytuje se v

hierba: Mala hierba nunca muere.Kopřivu mráz nespálí.

muerto: muertoszemřelí, zesnulí rodina, přátelé ap.

naturaleza: naturaleza muertazátiší

punto: punto muertoneutrál v autě

vía: en vía muertana mrtvém bodě skončit ap.

cal: cal apagada/muertahašené vápno

inanición: morir por inaniciónzemřít vysílením/hladem

morir: hovor. morirse de fríomrznout

de: morir de cáncerzemřít na rakovinu

mar: mar Muerto/CaspioMrtvé/Kaspické moře

callar: callarse como un muertomlčet jako ryba, ani nehlesnout, nevydat ani hlásku

jazyk: lengua muertamrtvý jazyk

kusý: vía muertakusá kolej

mít: querer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algnmít rád koho/co

mrtvý: mar Muertogeogr. Mrtvé moře

rád: morirse por alg(n)přen., expr. mít strašně rád koho/co

umíráček: clamorear, doblar/tocar a muertozvonit umíráčkem

boj: morir en el combatepadnout v boji

hluchý: teléfono muerto/sin tonohluchý telefon

na: morir de infartozemřít na infarkt

popukání: ser para morirse de risabýt k popukání velmi směšný

umírat: morirse/partirse de risapřen. umírat smíchy

umřít: morir de hambreumřít hladem

zemřít: ¿De qué murió?Na co zemřel?

kopřiva: Mala hierba nunca muere.Mráz kopřivu nespálí.

kost: no tener dónde caerse muertonemít kde kosti složit

mráz: Bicho malo/Mala hierba nunca muere.Mráz kopřivu nespálí.

smích: morirse/partirse/despedazarse de risaprasknout/řvát smíchy

hambre: ser un muerto de hambrebýt chudý jak kostelní myš