Hlavní obsah

punto

Podstatné jméno mužské

  1. tečka, bod, puntík
  2. stehpunto de cadenetařetízkový stehpunto de cruzkřížkový steh
  3. oko, očko u pleteníaguja de (hacer) puntopletací jehlicehacer puntoplésttejido de puntopletení, pletenina
  4. špička psacího pera
  5. místo, bodpunto de apoyoopěrný bod
  6. doba, okamžik, chvíle
  7. otázka, problém ve vědě
  8. fyz.bod varu ap.punto de ebulliciónbod varu
  9. geom.bod
  10. ling.tečka interpunkční znaménkodos puntosdvojtečkapunto y comastředníkpuntos suspensivostři tečky

Vyskytuje se v

cardinal: punto cardinal(hlavní) světová strana

chuzo: caer chuzos de puntalít jako z konve hodně pršet

hora: hora puntadopravní špička

lanza: a punta de lanzaostře, tvrdě, neúprosně

muerto: punto muertomrtvý bod

nieve: punto de nievesníh, pěna z bílků

partida: punto de partidavýchozí bod, počátek

pelo: ponérsele a algn los pelos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.

punta: puntasšpičky baletní obuv

punto: en puntopřesně

suspensivo: puntos suspensivostři tečky v textu

chaqueta: chaqueta de puntopropínací svetr

cocción: punto de cocciónbod varu

coma: punto y comastředník

débil: punto débilslabé místo, slabina

ebullición: punto de ebulliciónbod varu

honra: punto/caso de honravěc cti

igualado: igualados a puntosse stejným počtem bodů

vista: punto de vistaúhel pohledu, hledisko

clave: punto claveklíčový bod

gorro: gorro de puntopletená čepice

neurálgico: punto neurálgiconeuralgický bod

sutura: puntos de suturastehy na ráně

artikulace: punto /modo de articulaciónmísto/způsob artikulace

bod: punto de congelaciónbod mrazu

citlivý: punto neurálgicocitlivý bod

čtyři: los cuatro puntos cardinalesčtyři světové strany

detail: hasta el último detalle, hovor. con puntos y comasdo detailu

důležitý: punto de referenciadůležitá informace

graf: gráfico de puntos/de columnas/circular/de tartabodový/sloupcový/kruhový/výsečový graf

hledisko: desde el punto de vista de alg(n)z hlediska koho/čeho

chystat se: disponerse a hacer alg, estar a punto de hacer algprávě se chystat udělat co

kritický: punto críticokritický bod

místo: punto débilslabé místo

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

mráz: punto de congelaciónfyz. bod mrazu

mrtvý: punto muertomrtvý bod

nechat: llevar al punto de ebullición, hervirnechat projít varem

pohled: desde mi punto de vistaz mého pohledu

silný: punto fuertesilná stránka

slabý: punto débil/flacoslabá stránka slabina

sluníčko: mariquita de siete puntosslunéčko sedmitečné

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

steh: punto escondidofalešný steh zakrytý

styčný: puntos tangentesstyčné body

špička: talones juntos, puntas separadassport. paty k sobě, špičky od sebe

tečka: punto al final de la frasetečka za větou

tři: puntos suspensivos.. tři tečky

úhel: punto de vistazorný úhel

var: punto de ebulliciónfyz. bod varu

vítězství: victoria por puntossport. vítězství na body

vrták: broca de punta/de corona/espiraltech. kopinatý/korunkový/šroubovitý vrták

záchytný: punto de apoyozáchytný bod

akupresurní: puntos de acupresuraakupresurní body

celá: a la hora en puntov celou (hodinu)

dalece: ¿Hasta qué punto?Jak dalece?

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

nový: tecnología puntanejnovější technologie

odchod: estar a punto de salirbýt na odchodu

opěrný: punto de referenciaopěrný bod důležitá informace

ořezat: sacar punta a un lápizořezat tužku

právě: Estaba a punto de salir.Právě se chystal odejít.

přesně: Son las 8 en punto.Je přesně 8 hodin.

půl: empezar a la media en puntozačínat přesně v půl o čase

strana: (cuatro) direcciones principales/cardinales, puntos cardinales(čtyři) světové strany

určitý: hasta cierto puntodo určité míry

výchozí: punto de salida/partidavýchozí bod

cuchat: atacar los nervios, poner los nervios de punta a algncuchat nervy komu

ježit se: Se le ponen los pelos de punta de miedo.Vlasy se mu ježí hrůzou.

lopata: poner los puntos sobre las íesvysvětlit co po lopatě velmi jasně

míra: poner las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íesuvést věci na pravou míru

popředí: estar en el primer plano/punto de mirabýt v popředí zájmu

pravý: poner las cosas en su puntouvést věci na pravou míru

úraz: escollo , punto débilkámen úrazu

vlas: Se le ponían los pelos de punta.Vlasy mu vstávaly na hlavě hrůzou.

zub: punto en bocajazyk za zuby