Hlavní obsah

punta

Vyskytuje se v

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cardinal: punto cardinal(hlavní) světová strana

chuzo: caer chuzos de puntalít jako z konve hodně pršet

hora: hora puntadopravní špička

lanza: a punta de lanzaostře, tvrdě, neúprosně

muerto: punto muertomrtvý bod

nieve: punto de nievesníh, pěna z bílků

partida: punto de partidavýchozí bod, počátek

pelo: ponérsele a algn los pelos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.

punto: en puntopřesně

punto: estar a puntode alg právě se chystat k čemu, udělat co

punto: punto cardinalsvětová strana

punto: punto de vistaúhel pohledu, hledisko, způsob nahlížení na problém ap.

punto: punto débilslabé místo, slabá stránka, slabina

punto: punto muertoneutrál v autě

punto: puesta a puntoseřízení, nastavení, zaostření diapozitivu ap.

chaqueta: chaqueta de puntopropínací svetr

cocción: punto de cocciónbod varu

coma: punto y comastředník

culminante: punto culminantekulminační bod

débil: punto débilslabé místo, slabina

ebullición: punto de ebulliciónbod varu

honra: punto/caso de honravěc cti

punto: punto de cadenetařetízkový steh

punto: punto de cruzkřížkový steh

punto: aguja de (hacer) puntopletací jehlice

punto: hacer puntoplést

punto: tejido de puntopletení, pletenina

punto: punto de ebulliciónbod varu

punto: punto y comastředník

vista: punto de vistaúhel pohledu, hledisko

clave: punto claveklíčový bod

gorro: gorro de puntopletená čepice

neurálgico: punto neurálgiconeuralgický bod

punto: punto de apoyoopěrný bod

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

bod: bod mrazupunto de congelación

bod: rosný bodpunto de rocío

bod: bod tánípunto de fusión

bod: bod tuhnutípunto de cuajar

bod: bod varupunto de ebullición

bod: zorný bodpunto visual

bod: trestný bodpunto penal

citlivý: citlivý bodpunto neurálgico

důležitý: důležitá informacepunto de referencia

hledisko: z hlediska koho/čehodesde el punto de vista de alg(n)

chystat se: právě se chystat udělat codisponerse a hacer alg, estar a punto de hacer alg

kritický: kritický bodpunto crítico

místo: slabé místopunto débil

mráz: fyz. bod mrazupunto de congelación

mrtvý: mrtvý bodpunto muerto

nechat: nechat projít varemllevar al punto de ebullición, hervir

pohled: z mého pohledudesde mi punto de vista

silný: silná stránkapunto fuerte

slabý: slabá stránka slabinapunto débil/flaco

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

steh: falešný steh zakrytýpunto escondido

steh: křížový stehpunto de cruz

špička: sport. paty k sobě, špičky od sebetalones juntos, puntas separadas

tečka: tečka za větoupunto al final de la frase

úhel: zorný úhelpunto de vista

var: fyz. bod varupunto de ebullición

vrták: tech. kopinatý/korunkový/šroubovitý vrtákbroca de punta/de corona/espiral

záchytný: záchytný bodpunto de apoyo

bod: mezní bodpunto límite

bod: záchytný bodpunto de apoyo

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

nový: nejnovější technologietecnología punta

odchod: být na odchoduestar a punto de salir

opěrný: opěrný bod důležitá informacepunto de referencia

ořezat: ořezat tužkusacar punta a un lápiz

právě: Právě se chystal odejít.Estaba a punto de salir.

přesně: Je přesně 8 hodin.Son las 8 en punto.

půl: začínat přesně v půl o časeempezar a la media en punto

určitý: do určité míryhasta cierto punto

výchozí: výchozí bodpunto de salida/partida

cuchat: cuchat nervy komuatacar los nervios, poner los nervios de punta a algn

ježit se: Vlasy se mu ježí hrůzou.Se le ponen los pelos de punta de miedo.

míra: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íes

popředí: být v popředí zájmuestar en el primer plano/punto de mira

pravý: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto

tečka: Uděláš to a tečka!¡Lo harás y punto!

úraz: kámen úrazuescollo , punto débil

vlas: Vlasy mu vstávaly na hlavě hrůzou.Se le ponían los pelos de punta.