Hlavní obsah

punta

Vyskytuje se v

cardinal: punto cardinal(hlavní) světová strana

chuzo: caer chuzos de puntalít jako z konve hodně pršet

hora: hora puntadopravní špička

lanza: a punta de lanzaostře, tvrdě, neúprosně

muerto: punto muertomrtvý bod

nieve: punto de nievesníh, pěna z bílků

partida: punto de partidavýchozí bod, počátek

pelo: ponérsele a algn los pelos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.

punta: puntasšpičky baletní obuv

punto: en puntopřesně

chaqueta: chaqueta de puntopropínací svetr

cocción: punto de cocciónbod varu

coma: punto y comastředník

débil: punto débilslabé místo, slabina

ebullición: punto de ebulliciónbod varu

honra: punto/caso de honravěc cti

vista: punto de vistaúhel pohledu, hledisko

clave: punto claveklíčový bod

gorro: gorro de puntopletená čepice

neurálgico: punto neurálgiconeuralgický bod

artikulace: punto /modo de articulaciónmísto/způsob artikulace

bod: punto de congelaciónbod mrazu

citlivý: punto neurálgicocitlivý bod

důležitý: punto de referenciadůležitá informace

hledisko: desde el punto de vista de alg(n)z hlediska koho/čeho

chystat se: disponerse a hacer alg, estar a punto de hacer algprávě se chystat udělat co

kritický: punto críticokritický bod

místo: punto débilslabé místo

mráz: punto de congelaciónfyz. bod mrazu

mrtvý: punto muertomrtvý bod

nechat: llevar al punto de ebullición, hervirnechat projít varem

pohled: desde mi punto de vistaz mého pohledu

silný: punto fuertesilná stránka

slabý: punto débil/flacoslabá stránka slabina

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

steh: punto escondidofalešný steh zakrytý

špička: talones juntos, puntas separadassport. paty k sobě, špičky od sebe

tečka: punto al final de la frasetečka za větou

úhel: punto de vistazorný úhel

var: punto de ebulliciónfyz. bod varu

vrták: broca de punta/de corona/espiraltech. kopinatý/korunkový/šroubovitý vrták

záchytný: punto de apoyozáchytný bod

celá: a la hora en puntov celou (hodinu)

dalece: ¿Hasta qué punto?Jak dalece?

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

nový: tecnología puntanejnovější technologie

odchod: estar a punto de salirbýt na odchodu

opěrný: punto de referenciaopěrný bod důležitá informace

ořezat: sacar punta a un lápizořezat tužku

právě: Estaba a punto de salir.Právě se chystal odejít.

přesně: Son las 8 en punto.Je přesně 8 hodin.

půl: empezar a la media en puntozačínat přesně v půl o čase

určitý: hasta cierto puntodo určité míry

výchozí: punto de salida/partidavýchozí bod

cuchat: atacar los nervios, poner los nervios de punta a algncuchat nervy komu

ježit se: Se le ponen los pelos de punta de miedo.Vlasy se mu ježí hrůzou.

míra: poner las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íesuvést věci na pravou míru

popředí: estar en el primer plano/punto de mirabýt v popředí zájmu

pravý: poner las cosas en su puntouvést věci na pravou míru

úraz: escollo , punto débilkámen úrazu

vlas: Se le ponían los pelos de punta.Vlasy mu vstávaly na hlavě hrůzou.

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

zub: punto en bocajazyk za zuby