Hlavní obsah

coma

Podstatné jméno mužské

Podstatné jméno ženské

  1. čárka ve větě ap.punto y comastředník
  2. mat.čárkauno coma seisjedna celá šest
  3. hud.čárka, koma část tónu

Vyskytuje se v

agua: como aguajako vody/smetí/máku, habaděj, mraky

agua: como agua de mayovelice vhod, jako na zavolanou přijít ap.

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

así: así comotak jak..., stejně jako...

así: así como asítak jako tak, na každý pád, stejně

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

caer: caer como moscas/chinches(padat) jako mouchy houfně

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

churro: como churrosjako nic, snadno

coco: comer el cocoa algn přemluvit, ukecat koho, hučet do koho

coco: comerse el cococon alg lámat si hlavu s čím, přemítat nad čím, dlouho (se) rozmýšlet

comer: comerse la cabeza/el cococon/por alg lámat si hlavu, dělat si starosti s čím, neustále myslet na co

comer: para comérselok sežrání krásný ap.

comido: ser pan comidobýt hračka/brnkačka

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

dios: como Dios mandajaksepatří

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

mandar: como Dios mandajaksepatří

mínimo: como mínimoalespoň, přinejmenším, minimálně

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

perro: como el perro y el gatojako pes a kočka nesnášet se

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

querer: como quiera quejakkoliv

ser: como seajakkoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

si: como si nadajakoby nic

tal: tal como(stejně) tak, jak to říkám ap.

tan: tan... como...tak... jako...

tanto: tanto comotolik jako

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

vista: comer con la vistahltat/sníst pohledem

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

como: así comotak jako

como: así como asíjen tak, bez uvážení, tak či tak

como: como si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

mucho: como/AmeE a lo muchonanejvýš, maximálně ne více