Hlavní obsah

casa

Podstatné jméno ženské

  1. dům, (obytná) budovaa casadomůen casadomacasa de campochata, chalupa, venkovský důmcasa de vecindad/vecinosčinžovní dům
  2. byt, obydlí
  3. domácnost, rodinaama de casažena v domácnosti
  4. rod panovnický ap.la casa de Austriahabsburský rodcasa realkrálovská rodina, královský rod, královská dynastie, přen. královský palác
  5. firma, podnik, institucecasa de empeño(s)zastavárna
  6. sport.domácí hřiště

Vyskytuje se v

casar: casar(se)con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kým

caso: caso fortuitonehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky

caso: caso perdidoztracený/beznadějný případ nenapravitelný člověk

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

caso: de caso pensadozáměrně, úmyslně, schválně

caso: en último casoaž jako poslední možnost, až v poslední řadě

caso: estar en el casobýt v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován

caso: hablar al casomluvit k věci, být věcný

caso: hacer caso omisode alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu

caso: hacer casoa alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

cita: casa de citashodinový hotel

hacer: hacer caso(a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co

hacer: hacer caso omiso de alg(n)opominout, nemít na paměti koho/co, nebrat zřetel na koho/co

acogida: casa de acogidaazylový dům

acusativo: caso acusativoakuzativ, 4. pád

Borbón: casa de Borbónrod Bourbonů, bourbonská dynastie

cambiar: cambiar de casa(pře)stěhovat se

cambio: casa de cambiosměnárna

campo: casa de campovenkovské sídlo, chata

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

caso: el caso es que...jde o to, že...

caso: en caso contrariov opačném případě

caso: en (el) caso de quev případě, že...

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

caso: caso nominativoprvní pád, nominativ

caso: caso dativotřetí pád, dativ

caso: caso acusativočtvrtý pád, akuzativ

clínico: caso clínicoklinický případ

consistorial: casa consistorialradnice

dativo: caso dativodativ, třetí pád

dios: casa de Diosdům Páně

editorial: casa editorialnakladatelství, vydavatelství

empeño: casa de empeñozastavárna