Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) propio(ve vlastnictví) de su propiedad
  2. (výhradně patřící, související) propio(osobní) personal(soukromý) particularmít vlastní názortener su propia opiniónna vlastní nebezpečía su propio riesgona vlastní očicon sus propios ojos
  3. (citově patřící k někomu) propio
  4. (pokrevní) carnal, propio, legítimo
  5. (osobně vytvořený) auto-, propiosport. vlastní brankaautogol mekon. vlastní náklady přímégastos m pl directosekon. vlastní směnkaabonaré m, pagaré m
  6. (tvořící podstatu) real, actual(typický) característico

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrhermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano

dcera: nevlastní dcerahijastra

dítě: nevlastní dítěhijastro

jméno: vlastní jménonombre propio

nebezpečí: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

nevlastní: nevlastní matka/otecmadrastra /padrastro

půda: vlastnit/vyvlastnit/znárodnit půduposeer/expropiar/nacionalizar tierras

sestra: nevlastní sestrahermanastra

účet: na vlastní účetpor cuenta propia

matka: nevlastní matkamadrastra

náklad: koupit na vlastní nákladycomprar por su cuenta

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

otec: nevlastní otecpadrastro

podobizna: vlastní podobiznaautorretrato

zájem: ve svém vlastním zájmupor su propio interés

zakusit: zakusit na vlastní kůžiexperimentar en sus propias carnes

žádost: na vlastní žádosta petición propia

hrob: kopat si vlastní hrobcavar su propia tumba

krk: nasadit vlastní krktomarse la muerte por su mano

kůže: zažít na vlastní kůživivir en sus propias carnes

pán: být svým vlastním pánemser dueño de sí mismo

pěst: na vlastní pěstpor cuenta propia

polívčička: přihřívat si svou vlastní polívčičkullevar el agua a su molino, arrimar el ascua a su sardina

vlastní: na vlastní nebezpečía su propio riesgo