Hlavní obsah

casar

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

casar: casar(se)con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kým

caso: caso fortuitonehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky

cita: casa de citashodinový hotel

hacer: hacer caso(a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co

acogida: casa de acogidaazylový dům

acusativo: caso acusativoakuzativ, 4. pád

Borbón: casa de Borbónrod Bourbonů, bourbonská dynastie

cambiar: cambiar de casa(pře)stěhovat se

cambio: casa de cambiosměnárna

campo: casa de campovenkovské sídlo, chata

clínico: caso clínicoklinický případ

consistorial: casa consistorialradnice

dativo: caso dativodativ, třetí pád

dios: casa de Diosdům Páně

editorial: casa editorialnakladatelství, vydavatelství

empeño: casa de empeñozastavárna

honra: punto/caso de honravěc cti

moneda: casa de la monedamincovna

nominativo: caso nominativoprvní pád

omiso: hacer caso omiso de algnevšímat si, nedbat čeho, přehlížet, ignorovat co

puta: casa de putasbordel, hampejz

real: casa realkrálovský rod, královská dynastie

socorro: casa/puesto de socorrolékařská služba první pomoci zařízení

: casa/sala/salón de téčajovna

vocativo: caso vocativovokativ, 5. pád v české gramatice

ama: ama de casažena v domácnosti

camino: camino de casacestou domů

discográfico: casa discográficahudební vydavatelství

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

junto: junto a la casavedle/u domu

madera: casa de maderadřevěný dům, dům ze dřeva

akutní: urgencia , caso de urgenciaakutní případ nemoc i pacient

azylový: casa de acogidaazylový dům

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

čest: cuestión de honor, caso de honorotázka cti

čtvrtý: caso acusativoling. čtvrtý pád

dům: Casa Blancapolit. Bílý dům

jako: como en (su) casa, přen. a todos anchosjako doma cítit se ap.

kulturní: casa de culturakulturní dům

mít: estar casado con algnmít za ženu koho

mluvit: hablar al casomluvit k věci

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

nouze: caso de necesidad, situación límitekrajní nouze

otcovský: casa paternaotcovský dům

pád: (caso) nominativo první pád

panenka: casa de muñecasdomeček pro panenky

první: caso nominativoling. první pád

případ: caso médicolékařský případ

rod: casa realpanovnický rod

řadový: casa adosadařadový domek

sedmý: caso instrumentalling. sedmý pád

u: doma en nuestra casa, v zemi en nuestro paísu nás

věc: caso de honravěc cti

veřejný: mancebía , casa de prostituciónveřejný dům nevěstinec

všímat si: ignorar (a) alg(n), no hacer caso de/a alg(n)nevšímat si koho/čeho

vzhledem k: dado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de quevzhledem k tomu, že

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.

domácnost: ama de casažena v domácnosti

doprovodit: La acompañó a casa.Doprovodil ji domů.

k, ke, ku: Ven a nuestra casa.Přijď k nám.

karta: casa de naipesdomeček z karet

moře: tener una casa junto al marmít dům u moře

my: en nuestra casau nás doma

návštěva: estar de visita en casa de algnbýt na návštěvě u koho

nutnost: en caso de necesidadv případě nutnosti

odpad: residuos de la casa/tóxicosdomovní/toxický odpad

ohlížet se: No me hagas caso.Na mne se neohlížej.

opačný: en caso contrario, de otro modov opačném případě

patrový: casa de varios pisospatrový dům

podomácku: hecho en casapodomácku vyrobený

casa: barrer para casahrabat pro sebe, hrát do vlastní kapsy

podpálit: Incendiaron su casa.Podpálili mu dům.

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

před, přede: Te espero delante de la casa.Počkám před domem.

rodinný: casa familiarrodinný dům

řeč: no hacer caso de las habladuríasnedat na babské řeči

stavit se: Pasaré por tu casa.Stavím se u tebe.

svůj, svá, své, svoje: Tú tienes tu casa.Ty máš svůj dům.

tamten: Mi casa es aquella.Tamto je můj dům.

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

trefit: ¿Sabes llegar a casa?Trefíš domů?

venkovský: casa de campovenkovské sídlo

vůbec: no hacer ni caso de algvůbec si nevšímat čeho nevěnovat pozornost

vyletět: La casa voló por los aires.Dům vyletěl do vzduchu.

vzít si: ¿Te casarás conmigo?Vezmeš si mě?

za: Está detrás de la casa.Je za domem.

zatékat: La casa hace agua/tiene goteras.Do domu zatéká.

ztracený: caso perdidoztracený případ

zůstat: quedarse en casazůstat doma

žena: ama de casažena v domácnosti

hrad: Mi casa es mi castillo.Můj dům, můj hrad.

kobyla: En casa de herrero, cuchillo de palo.Kovářova kobyla chodí bosa.

omylem: ¡Ni loco!, ¡En ningún caso!Ani omylem!

zadaný: mít přítelkyni estar de novio, být ženatý estar casadobýt zadaný