Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) comoPracuje jako servírka.Trabaja como camarera.tak jakoasí comojakobycomo sijakoby nic bez snahy, úsilí ap.como si nada
  2. (spojení členů) comobás. cualtak ... jakotan(to) ... comotak jakotal comostejně jakoigual que, al igual (que)
  3. (ve výčtu) comojako napříkladcomo por ejemplo
  4. hovor.(vysvětlování) comojako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

Vyskytuje se v

hnát se: hnát se jako blázencorrer como un loco

každý: jako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

kulička: být jako kulička tlustýestar rollizo/gordito/llenito

malina: děvče jako malinabombón de chica, pimpollo

možnost: jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

prohnaný: být prohnaný jako liškaser astuto como un zorro

tak: tak jako takde todos modos

tak: tak... jakotan... como

tolik: tolik... jakotanto... como

zázrak: jako zázrakemcomo de milagro

zčervenat: zčervenat jako rakponerse como un tomate

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dát: Co si dáte jako dezert?¿Que tomáis de postre?

dělaný: být jako dělaný pro koho, na coconvenir perfectamente a alg(n)

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

důkaz: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda/como prueba de alg, para demostrar alg

hrdlička: přen. cukrovat jako dvě hrdličkyacaramelar

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

lít: Lije jako z konve.Llueve a cántaros.

náhrada: jako náhrada peníze ap.por recompensa

nic: jako by niccomo si nada

obyčejně: jako obyčejněcomo siempre

pozorovatel: účastnit se čeho jako pozorovatelasistir a alg como observador

skála: pevný jako skálafirme como una roca

slehnout: Jako by se pod ním slehla zem.Se escabulló., Se esfumó.

stejně: stejně jako...igual que...

stejně: Je stejně starý jako já.Es de la misma edad que yo.

třtina: přen. třást se jako třtinatemblar como un flan

ulitý: Padne ti jako ulitý.Te queda perfectamente.

zamilovaný: být zamilovaný jako blázen do kohoestar chiflado por algn

beran: být tvrdohlavý jako beranser terco como una mula (vieja)

bič: umět co jako když bičem mrskásaber alg al dedillo

blesk: jako blesk rychlýcomo un relámpago/un rayo/una flecha

blesk: jako blesk z čistého nebecomo un relámpago en un cielo claro

buřt: tlustý jako buřtgordo como una morcilla

čas: Dočkej času jako husa klasu.No por mucho madrugar amanece más temprano.

čistý: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna(como) llovido del cielo

déšť: jako houby po dešticomo la mala hierba

dřít: dřít jako mezekcurrar como un chino

dudek: spát jako dudekdormir como una marmota

dudy: být (jako) nebe a dudyparecerse como un huevo a una castaña

duha: pít jako duhabeber como una esponja

ementál: děravý jako ementálagujereado como un colador

facka: jasný jako fackamás claro que el agua

hadr: Lítat jako hadr na holi.Ir con la hora pegada al culo.

hlad: mít hlad jako vlktener (un) hambre canina

hlas: mít hlas jako zvontener un vozarrón

hodinky: být přesný jako hodinkyser como un reloj

horký: přehazovat si problém jako horký bramborpasarse la pelota

houba: růst jako houby po dešticrecer como setas/hongos

houba: Pije jako houba. alkoholBebe como una esponja.

hrob: mlčet jako hrobechar una losa encima

hrob: ticho jako v hroběsilencio sepulcral

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíestar hecho un desastre

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

jehla: To je jako hledat jehlu v kupce sena.Es como buscar una aguja en un pajar.

kámen: být jako kámenno tener corazón

klíště: držet se jako klíštěpegarse como una garrapata, ser como una garrapata

kniha: mluvit jako knihahablar como un libro

konev: Lije jako z konve.Llueve a mares/cántaros.

kostel: jako v kostele tichocomo en misa

krtek: slepý jako krtekciego como un topo

křeček: prskat jako křečekestar fuera de quicio

křemen: (být) tvrdý jako křemen(ser) duro como una roca

kříž: bát se koho/čeho jako čert křížetener(le) a alg(n) un miedo cerval

kůl: zůstat/být sám jako kůl v plotěquedarse/estar solo como el espárrago

kůň: dřít se jako kůňtrabajar como un negro

kůň: jako na koni brzy, hneden un dos por tres

kůň: jako splašený (kůň)a matacaballo

kůň: potit se jako kůňsudar a mares

kůň: řehtat se jako kůňreírse a carcajadas

kůň: silný jako kůňfuerte como un toro

len: mít vlasy jako lentener cabellos de lino

lhát: lhát jako když tisknementir por los codos

líný: expr. líný jako vešahobachonado

list: být jako nepopsaný listser tab(u)la rasa

loutka: jít jako loutkair amuñecado

lstivý: lstivý jako liškaastuto como un zorro

lunt: expr. být hubený jako luntestar hecho un fideo, parecer el palo de escoba

mák: Bylo tam lidí jako máku.Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.

mašina: jet jako mašina vytrvale pracovat ap.trabajar de firme

meloun: mít hlavu jako melountener la cabeza como un melón

mezek: být (tvrdohlavý) jako mezekser (terco) como una mula

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama.

mlčenlivý: mlčenlivý jako hrobdiscreto como una tumba

mnich: žít jako mnichllevar una vida de monje

mor: vyhýbat se čemu jako moruevitar alg como la peste

moře: být jako kapka v mořiser como una gota en el mar