Hlavní obsah

doma

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

dodávka: dodávka do domuentrega a domicilio

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

majitel: majitel (nájemního) domucasero

rozvoz: rozvoz do domu(servicio de) reparto a domicilio

být: být doma/venkuestar en/fuera de casa

domov: lidé bez domovagente sin techo

doprovodit: Doprovodil ji domů.La acompañó a casa.

před, přede: Počkám před domem.Te espero delante de la casa.

trčet: trčet celý den domaestar metido todo el día en casa

trefit: Trefíš domů?¿Sabes llegar a casa?

za: Je za domem.Está detrás de la casa.

zatékat: Do domu zatéká.La casa hace agua/tiene goteras.

zůstat: zůstat domaquedarse en casa

kocour: Když kocour není doma, myši mají pré.Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.

casa: domůa casa

franquear: vejít do domufranquear la entrada

camino: cestou domůcamino de casa

junto: vedle/u domujunto a la casa

tierra: Doma není nikdo prorokem.Nadie es profeta en su tierra.

doma: hrát doma na domácím hřištijugar en campo propio