Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (způsob) ¿cómo?(míra) ¿cuánto?Jak se jmenuješ?¿Cómo te llamas?Jak dlouho?¿Cuánto tiempo?Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?Jak často?¿Con qué frecuencia?Jak mnoho?¿Cuánto?
  2. (řečnická otázka) ¿cómo?
  3. (přirovnání, omezení, způsob)jak ... taktanto ... como, como ... así

Podstatné jméno, rod mužský

  • zvířeyak m, yac m

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) como(v nepřímé otázce) cómojak se zdácomo parecejak dlouhocuánto tiempojak by ne souhlascómo no
  2. hovor.(až, když) cuando, en cuantoJak se vrátím, zavolám ti.En cuanto vuelva, te llamaré.hned jakno bien, como
  3. hovor.(ačkoli, třebaže) aunque, a pesar de
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) tanto - como

Vyskytuje se v

tak: tak - jaktakovým způsobem - jako así (...) como

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

dlouho: jak dlouho?¿cuánto tiempo?

dlouho: jak dlouho už?¿cuánto tiempo hace?

hned: hned jaken cuanto, sotvaže apenas

libo: Jak je libo.Como quiera/guste.

slušet: chovat se jak se slušícomportarse como es debido

tak: (tak) jak... tak(tal) como... así

být: Jak ti je?¿Cómo estás?

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

dařit se: Jak se ti/vám daří?¿Cómo estás/está?

dlouho: Jak dlouho trvá... ?¿Cuánto dura...?

dlouhý: Jak je ten film dlouhý?¿Cuánto dura la película?

dostat se: Jak se dostanu na náměstí?¿Cómo llego a la plaza?

hned: hned jak budu mocten cuanto pueda

ihned: ihned jak budu mocien cuanto pueda

jmenovat se: Jak se jmenuješ?¿Cómo te llamas?

líbit se: Jak se ti to líbí?¿Qué te parece?

mít se: Jak se máš?¿Cómo estás?, ¿Qué tal?

nazývat se: Jak se nazývá...?¿Cómo se llama...?, ¿Cuál es el nombre de...?

pochodit: Jak jsi pochodil?¿Cómo te ha ido?

potrvat: Jak dlouho to potrvá?¿Cuánto tiempo durará eso?

říct: Jak se (to) řekne...?¿Cómo se dice...?

starý: Jak je starý?¿Qué edad tiene?

stát se: Jak se to stalo?¿Cómo ocurrió?

tak: Jak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.

trvat: Jak dlouho trvá let?¿Cuánto dura el vuelo?

trvat: Jak dlouho ti to bude trvat?¿Cuánto tardarás?

vést se: Jak se vám vede?¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Haz lo que consideres oportuno.

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

vidět: Jak to vidíš?¿Cómo lo ves?

vy: Jak vám mohu pomoci?¿Cómo puedo ayudarle?

vypadat: Jak vypadá?¿Cómo es?

vysvětlit: Nevěděl, jak si to vysvětlit.No sabía cómo explicárselo.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?¿Cuánto tiempo te quedas?

zvědavý: To jsem zvědav, jak to dopadne.Tengo curiosidad por saber cómo acabará.

blecha: šťastný jak blechacomo un niño con zapatos nuevos

facka: být lehký jak fackaser pan comido

chudý: být chudý jak kostelní myšser pobre como una rata

natáhnout se: natáhnout se jak široký, tak dlouhýcaer redondo, medir el suelo

rampouch: být zmrzlý jak rampouchestar hecho un carámbano

skákat: skákat, jak někdo pískábailar al compás que le tocan

spát: spát jak dudekdormir como un lirón

široký: natáhnout se jak dlouhý tak širokýcaer redondo

tancovat: tancovat, jak jiní pískajíbailar al son que tocan

tank: vulg. Je tu bordel jak v tanku.Esto es una leonera.

utržený: expr. být jak utržený z řetězuser bala perdida

vyšitý: být jak vyšitý přesnýquedar que ni pintado

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

cual: tal cual(přesně) tak jak o způsobu

cuánto: ¿cada cuánto?jak často?

mamado: estar mamadobýt lehký jak facka

amanecer: ¿Cómo amaneciste hoy?Jak se dnes po ránu cítíš?, Jak ses dneska vyspal?

calzar: ¿Qué número calzas?Jak velkou máš nohu?

cómo: ¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?

cómo: ¿Cómo de peligeoso es?Jak nebezpečné to je?

estar: ¿Cómo estás/está usted?Jak se máš/máte?

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

llamar: ¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ?

mandar: como mandan los cánonesjak zákon káže podle pravidel

retorcer: retorcer el pescuezo a algnzakroutit krkem komu, přetrhnout jak hada koho