Hlavní obsah

dlouhý

Přídavné jméno

  1. (o velké délce) largo(protáhlý) prolongado, extensosport. dát dlouhou přihrávkuenviar un pase largokošile s dlouhým rukávemcamisa f de mangas largasfyz. dlouhá vlnaonda f larga
  2. (trvající delší dobu) largo(aplaus ap.) prolongadoling. dlouhá slabikasílaba f largaling. dlouhá samohláskavocal f larga
  3. (s určitým rozměrem) largoJak je ten film dlouhý?¿Cuánto dura la película?tyč dlouhá 1 metrpalo m de 1 metro de largo

Vyskytuje se v

košile: camisa de mangas largaskošile s dlouhými rukávy

krátit: matar el tiempo, bavit se entretenersekrátit si dlouhou chvíli

léto: durante muchos añosdlouhá léta

přihrávka: enviar un pase largodát dlouhou přihrávku

samohláska: vocal breve/largakrátká/dlouhá samohláska

o: ser un metro más largobýt o metr delší

rukáv: de mangas largas/cortass dlouhými/krátkými rukávy

chvíle: aburrirsemít dlouhou chvíli nudit se

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý

široký: caer redondonatáhnout se jak dlouhý tak široký

trať: Es una carrera a largo plazo.Je to běh na dlouhou trať.

vedení: ser de corto entendimientomít dlouhé vedení pomalu chápat

alcance: de gran alcancevelkého dosahu, voj. dlouhého doletu střely ap.

camisa: camisa de manga larga/cortakošile s dlouhým/krátkým rukávem

largo: fyz. onda largadlouhá vlna

manga: manga corta/larga/tres cuartoskrátký/dlouhý/tříčtvrteční rukáv

plazo: a largo plazodlouhodobý, v dlouhém horizontu, dlouhodobě

camiseta: camiseta de manga larga/cortatričko s dlouhým/krátkým rukávem

dlouhý: onda largafyz. dlouhá vlna