Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) instalación f, tendido m(potrubní) tubería f, conducto melektrické vedeníinstalación f eléctrica, tendido m eléctricoplynové vedení(tubería de) instalación f de gastelefonní vedeníinstalación f telefónicavodovodní vedenífontanería f, cañerías f pl de agua
  2. (vedoucí orgány, lidé) dirección f, gerencia f, gestión f
  3. (činnost vedoucích) dirección f, gerencia f, gestión f
  4. (starání se, řízení) manejo m, control m(domácnosti ap.) administración fvedení účetnictvícontabilidad f
  5. (postavení v čele) liderato m(první pozice) primer puesto m(náskok) delantera f

Vyskytuje se v

vést: hacer la guerra, guerrearvést válku

ujmout se: acaudillarse, asumir el mandoujmout se vedení

vést se: ¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?Jak se vám vede?

vést si: Lo haces bien.Vedeš si dobře.

cesta: Todos los caminos llevan a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

teneduría: teneduría de librosvedení účetních knih

cómo: ¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?

contabilidad: llevar la contabilidadvést účetnictví

nada: no conducir a nadanevést k ničemu

vedení: instalación eléctrica, tendido eléctricoelektrické vedení