Hlavní obsah

cómo

Příslovce

  1. ¿cómo? jak?¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?
  2. proč
  3. prosím?, jakže? nerozumím

Vyskytuje se v

alma: jako namydlený blesk, tryskem odejít ap.como alma que lleva el diablo

arte: jako mávnutím kouzelného proutku(como) por arte de magia

así: tak jak..., stejně jako...así como

botica: mít co hrdlo ráčí, být od všeho něcohaber de todo, como en botica

caer: (padat) jako mouchy houfněcaer como moscas/chinches

canon: jak se sluší a patřícomo mandan los cánones

casa: jako doma chovat se ap.como Pedro por su casa

choto: být střelený/trhlý/praštěnýestar como una chota

churro: jako nic, snadnocomo churros

cómo: za kolik, po kolika dotaz na cenu¿a cómo?

crecer: růst před očima, růst jako z vodycrecer como la espuma

debido: jak se sluší (a patří)como es debido

diablo: jako by mu za patami hořelocomo alma que lleva el diablo

dios: jaksepatřícomo Dios manda

dos: jako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.como dos y dos son cuatro

ensalmo: rychle, v mžiku, než bys řekl švec(como) por ensalmo

espuma: růst před očimacrecer como (la) espuma

lechuga: jako řípa, jako rybičkacomo una lechuga

llover: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasnacomo llovido (del cielo)

lugar: jakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jaka como dé lugar

magia: záhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem(como) por arte/obra de magia

mandar: jaksepatřícomo Dios manda

mínimo: alespoň, přinejmenším, minimálněcomo mínimo

molino: uvěřit úplně všemucomulgar con/tragarlas como ruedas de molino

no: samozřejmě, jistě kladná odpověďcómo no

perro: jako pes a kočka nesnášet secomo el perro y el gato

pez: být jako ryba ve voděestar como pez en el agua

pólvora: šířit se jako požárcorrer/extenderse como la pólvora

querer: jakkolivcomo quiera que

ser: jakkolicomo sea

si: jakoby, jako bycomo si/lo mismo que si

tal: (stejně) tak, jak to říkám ap.tal como

tan: tak... jako...tan... como...

tomate: zrudnout studem ap.ponerse como un tomate

tren: být fešák atraktivní ap.estar como un tren

colador: (děravý) jako řešetocomo/hecho un colador

como: tak jakoasí como

ejemplo: vzít si za příklad, vzít si za vzortomar como ejemplo

lima: jíst jako nezavřený/za třicomer como una lima/más que una lima

limpio: jako ze škatulkylimpio como/más que una patena

mucho: nanejvýš, maximálně ne vícecomo/AmeE a lo mucho

nada: jakoby nic lehce, bez odezvycomo si nada

talmente: jakoby, tak jako, stejně jakotalmente como

a: Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.¿A cómo está...?

poner: být rudý jako rak, být červený jako rajče studemponerse como un tomate

callar: mlčet jako ryba, ani nehlesnout, nevydat ani hláskucallarse como un muerto

cangrejo: jako rak červenýcomo un cangrejo

engañar: dostat, podvést, vzít na hůlengañar como a un chino

máquina: pracovat jako stroj dobře a rychletrabajar como una máquina

mula: být (tvrdohlavý jako) mezekser terco como una mula

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

hnát se: hnát se jako blázencorrer como un loco

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jako: tak jakoasí como

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

každý: jako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

libo: Jak je libo.Como quiera/guste.

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

opilý: expr. být opilý namolestar (borracho) como una cuba, estar hecho una equis

památka: dát na památkudar como recuerdo

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

prohnaný: být prohnaný jako liškaser astuto como un zorro

překvapit: přen., hovor. velmi nemile překvapitcaer como una bomba

slušet: chovat se jak se slušícomportarse como es debido

smrtelně: smrtelně bledýpálido como la muerte

tak: (tak) jak... tak(tal) como... así

tolik: tolik... jakotanto... como

vykulit: vykulit oči kdoponer algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitas

vynadat: řádně vynadat komuponer como un trapo a algn

zázrak: jako zázrakemcomo de milagro

zčervenat: zčervenat jako rakponerse como un tomate

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dobré: Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.

dokořán: přen. s očima dokořán udiveněcon los ojos como platos

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

důkaz: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda/como prueba de alg, para demostrar alg

agua: jako vody/smetí/máku, habaděj, mrakycomo agua

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

nejvýš: počkat nejvýš deset minutesperar diez minutos como máximo

nic: jako by niccomo si nada

obyčejně: jako obyčejněcomo siempre

poulit: poulit oči překvapením ap.abrir los ojos como platos

pozorovatel: účastnit se čeho jako pozorovatelasistir a alg como observador

skála: pevný jako skálafirme como una roca

skrz: promoknout skrz naskrzempaparse, přen. calarse hasta los huesos, quedar/estar como/hecho una sopa

třtina: přen. třást se jako třtinatemblar como un flan

vysvětlit: Nevěděl, jak si to vysvětlit.No sabía cómo explicárselo.

vyvalit: vyvalit očiponer los ojos como platos

zvědavý: To jsem zvědav, jak to dopadne.Tengo curiosidad por saber cómo acabará.

beran: být tvrdohlavý jako beranser terco como una mula (vieja)

blecha: šťastný jak blechacomo un niño con zapatos nuevos

blesk: jako blesk rychlýcomo un relámpago/un rayo/una flecha

buřt: tlustý jako buřtgordo como una morcilla

čistý: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna(como) llovido del cielo

déšť: jako houby po dešticomo la mala hierba

dřít: dřít jako mezekcurrar como un chino

dudek: spát jako dudekdormir como una marmota

dudy: být (jako) nebe a dudyparecerse como un huevo a una castaña

duha: pít jako duhabeber como una esponja

důlek: lézt komu oči z důlkůtener algn los ojos como platos

dva, dvě: jakože dvě a dvě jsou čtyřicomo dos y dos son cuatro

ementál: děravý jako ementálagujereado como un colador

hlava: se sklopenou hlavoucabizbajo, como un guante

hodinky: být přesný jako hodinkyser como un reloj

houba: růst jako houby po dešticrecer como setas/hongos