Hlavní obsah

como

Příslovce

  1. jak určení způsobuasí comotak jakoasí como asíjen tak, bez uvážení, tak či takcomo si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.
  2. jako ve srovnání
  3. asi, přibližně
  4. jak podle toho
  5. jako, coby o funkci ap.

Vyskytuje se v

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

así: así comotak jak..., stejně jako...

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

caer: caer como moscas/chinches(padat) jako mouchy houfně

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

churro: como churrosjako nic, snadno

coco: comer el cocoa algn přemluvit, ukecat koho, hučet do koho

comer: para comérselok sežrání krásný ap.

comido: ser pan comidobýt hračka/brnkačka

cómo: ¿a cómo?za kolik, po kolika dotaz na cenu

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

dios: como Dios mandajaksepatří

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

mandar: como Dios mandajaksepatří

mínimo: como mínimoalespoň, přinejmenším, minimálně

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

no: cómo nosamozřejmě, jistě kladná odpověď

perro: como el perro y el gatojako pes a kočka nesnášet se

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

querer: como quiera quejakkoliv

ser: como seajakkoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

tal: tal como(stejně) tak, jak to říkám ap.

tan: tan... como...tak... jako...

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

vista: comer con la vistahltat/sníst pohledem

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

coma: punto y comastředník

como: así comotak jako

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

mucho: como/AmeE a lo muchonanejvýš, maximálně ne více

nada: como si nadajakoby nic lehce, bez odezvy

punto: punto y comastředník

talmente: talmente comojakoby, tak jako, stejně jako

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

agua: como aguajako vody/smetí/máku, habaděj, mraky

poner: ponerse como un tomatebýt rudý jako rak, být červený jako rajče studem

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

detail: hasta el último detalle, hovor. con puntos y comasdo detailu

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

hračka: Es coser y cantar., Es pan comido.To je hračka.

jak: tanto ... como, como ... asíjak ... tak

jako: así comotak jako

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

jídelní: comedor , parte destinada para comerjídelní kout

každý: como todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecinojako každý

kóma: coma diabéticodiabetické kóma

libo: Como quiera/guste.Jak je libo.

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

opilý: estar (borracho) como una cuba, estar hecho una equisexpr. být opilý namol

památka: dar como recuerdodát na památku

pant: soltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrearmlít pantem

celá: dos coma cincodvě celé pět

černý: ser negro como el carbónexpr. být černý jako uhel

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dobré: Se despidieron como amigos.Rozešli se v dobrém.

dokořán: con los ojos como platospřen. s očima dokořán udiveně

doma: Siéntase como en casa.Buďte tu jako doma.

dosyta: comer hasta hartarse/fuertenajíst se dosyta

důkaz: en prenda/como prueba de alg, para demostrar algjako důkaz, na důkaz čeho

hrdlička: Son como dos tortolitos.přen. Jsou jako dvě hrdličky.

jakkoli: Sea como sea., kniž. Sea como fuere.Ať je tomu jakkoli.

jídlo: ¿Quieres algo de/para comer?Chceš něco k jídlu?

jíst: ¿Qué estás comiendo?Co to jíš?

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

nejvýš: esperar diez minutos como máximopočkat nejvýš deset minut

nic: como si nadajako by nic

nutit: forzar a algn a comernutit koho k jídlu

obyčejně: como siemprejako obyčejně

beran: ser terco como una mula (vieja)být tvrdohlavý jako beran

blecha: como un niño con zapatos nuevosšťastný jak blecha

blesk: como un relámpago/un rayo/una flechajako blesk rychlý

buřt: gordo como una morcillatlustý jako buřt

čistý: (como) llovido del cielo(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

déšť: como la mala hierbajako houby po dešti

drn: estar comiendo tierrabýt pod drnem

dřít: currar como un chinodřít jako mezek

dudek: dormir como una marmotaspát jako dudek

dudy: parecerse como un huevo a una castañabýt (jako) nebe a dudy

duha: beber como una esponjapít jako duha

důlek: tener algn los ojos como platoslézt komu oči z důlků