Hlavní obsah

como

Příslovce

  1. jak určení způsobuasí comotak jakoasí como asíjen tak, bez uvážení, tak či takcomo si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.
  2. jako ve srovnání
  3. asi, přibližně
  4. jak podle toho
  5. jako, coby o funkci ap.

Vyskytuje se v

agua: como aguajako vody/smetí/máku, habaděj, mraky

agua: como agua de mayovelice vhod, jako na zavolanou přijít ap.

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

así: así comotak jak..., stejně jako...

así: así como asítak jako tak, na každý pád, stejně

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

caer: caer como moscas/chinches(padat) jako mouchy houfně

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

churro: como churrosjako nic, snadno

coco: comer el cocoa algn přemluvit, ukecat koho, hučet do koho

coco: comerse el cococon alg lámat si hlavu s čím, přemítat nad čím, dlouho (se) rozmýšlet

comer: comerse la cabeza/el cococon/por alg lámat si hlavu, dělat si starosti s čím, neustále myslet na co

comer: para comérselok sežrání krásný ap.

comido: ser pan comidobýt hračka/brnkačka

cómo: ¿a cómo?za kolik, po kolika dotaz na cenu

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

dios: como Dios mandajaksepatří

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

mandar: como Dios mandajaksepatří

mínimo: como mínimoalespoň, přinejmenším, minimálně

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

no: cómo nosamozřejmě, jistě kladná odpověď

perro: como el perro y el gatojako pes a kočka nesnášet se

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

querer: como quiera quejakkoliv

ser: como seajakkoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by