Hlavní obsah

dos

Vyskytuje se v

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

espada: espada de dos filosdvousečná zbraň

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

mano: de primera/segunda manoz první/druhé ruky zboží

media: la mediapůl část hodiny

media: a mediasnapůl, půl na půl, napolovic

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

media: mediaspunčocháče, punčochové kalhoty

medio: mediosprostředky peníze ap.

medio: media naranjadrahá polovička, partner/partnerka

pensión: media pensiónpolopenze

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

agua: tejado a dos aguassedlová střecha

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

dedo: dedo cordial/(de en) medio/del corazónprostředníček

filo: i přen. arma de doble filo/dos filosdvojsečná zbraň

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mano: a dos manosoběma rukama

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

medio: a mediaspůl na půl

medio: medio díapoledne

medio: sport. medio fondostřední vzdálenost

medio: medio litropůl litru

medio: media lunapůlměsíc

medio: media nochepůlnoc

medio: media pensiónpolopenze

medio: media vueltapůlobrat

medio: a medionapůl, nedo-

medio: clase mediastřední třída

medio: geogr. curso mediostřední tok

medio: dedo medioprostředníček

medio: hist. Edad Mediastředověk

medio: oído mediostřední ucho

medio: temporada mediastřední sezóna

medio: sueldo medioprůměrný plat

medio: término medioprůměr

medio: en medio de alguprostřed čeho, doprostřed čeho

medio: medios de comunicaciónsdělovací prostředky, média

medio: medio de transportedopravní prostředek

medio: medio ambienteživotní prostředí

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

piso: autobús de dos pisosdvouposchoďový autobus

punto: dos puntosdvojtečka

sobrino: sobrino segundoprasynovec

transporte: medio de transportedopravní prostředek

vuelta: media vueltapůlotáčka, půlobrat při tanci ap.

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

alto: dos metros de altodva metry na výšku

asta: bandera a media astavlajka na půl žerdi

bajo: Baja Edad Mediapozdní středověk

cada: dos de cada tresdva ze tří

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

dentro: dentro de dos díasza dva dny

día: dos veces al díadvakrát denně

estatura: estatura mediastřední vzrůst

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

kilo: medio kilopůl kila

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.