Hlavní obsah

oído

Podstatné jméno mužské

  1. sluch smyslduro de oídonedoslýchavý
  2. anat.uchoal oídodo ouška pošeptatoído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

Vyskytuje se v

oída: de oídasz doslechu

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

interno: anat. oído internovnitřní ucho

medio: oído mediostřední ucho

misa: asistir a/oír misabýt na mši

prestar: prestar oídos a alg(n)poslouchat koho/co

llegar: llegar a oídos de algndostat se k uším koho, doslechnout se

oír: (no querer) ni oír hablar de alg(n)(nechtít) nic slyšet o kom/čem

doslech: z doslechude/por oídas

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

napnout: napnout uši/sluchaguzar el oído

ouško: do ouška něco říci ap.al oído

poslech: na první poslecha primera oída

rajský: rajská hudba (pro uši)música celestial (para los oídos)

sluch: absolutní sluchoído absoluto

střední: anat. střední uchooído medio

ucho: anat. vnitřní/střední/vnější uchooído interno/medio/externo

vnější: anat. vnější uchooído externo

vnitřní: anat. vnitřní uchooído interno

doslech: být na doslechestar al alcance del oído

doslech: mimo doslechfuera de alcance del oído, imposible de oír

doslech: Vím to z doslechu.Lo sé de oídas.

hudební: hudební sluchoído musical

nastražit: nastražit oči/ušialargar la vista/aguzar el oído

sluch: mít dobrý sluchoír bien, tener un oído muy fino

sluch: mít (hudební) sluchtener oído (musical)

slyšet: Slyšíte mě?¿Me oye?

uslyšet: Když to uslyšel,...Cuando se enteró de alg..., Cuando lo oyó...

vnímat: Vnímáš mě? slyšíš mě¿Me oyes?

zbystřit: zbystřit sluchaguzar el oído

kudla: Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.Cuando lo oigo me hierve la sangre.

matný: mít jen matnou představuoír campanas y no saber dónde

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Quien no oye el consejo, no llega a viejo.

špendlík: být slyšet špendlík spadnoutpoder oírse caer un alfiler

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.entrar a algn por un oído y salir por el otro

ucho: být jedno (velké) ucho dobře poslouchatser todo oídos

zeď: I zdi mají uši.Las paredes oyen.