Hlavní obsah

vnější

Přídavné jméno

  1. (venku, na povrchu) exterior, externona vnější straněen la parte exteriorvýp. vnější paměťmemoria f externageom. vnější úhelángulo m externoanat. vnější uchooído m externobiol. vnější zárodečný obalectodermo m
  2. (přicházející zvenku) exógeno, exterior
  3. (navenek se jevící) externo, exterior, superficial

Vyskytuje se v

okruh: dopr. vnitřní/vnější okruhcircuito interior/exterior

paměť: vnitřní/vnější paměťmemoria interna/externa

použití: k vnějšímu použitípara uso externo

prostor: archit. vnější/vnitřní prostorexterior/interior

sekrece: vnější/vnitřní sekrecesecreción externa/interna

ucho: anat. vnitřní/střední/vnější uchooído interno/medio/externo

circunvalación: carretera de circunvalaciónokružní komunikace, vnější okruh

externo: para uso externok vnějšímu použití

medicamento: medicamento interno/externolék k vnitřnímu/vnějšímu použití