Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) interior(orgány ap.) internomed. léky pro vnitřní užitímedicamentos m pl de uso internomed. vnitřní lékařstvímedicina f internavnitřní mořemar m continentalanat. vnitřní uchooído m internoanat. žlázy s vnitřní sekrecíglándulas f pl endocrinas
  2. (týkající se podstaty) interior, inherente, intrínseco
  3. (interní) interno, interior, nacionalvnitřní trhmercado m internovnitřní záležitosti státuasuntos m pl interiores del Estado

Vyskytuje se v

krvácení: vnitřní krváceníhemorragia interna

okruh: dopr. vnitřní/vnější okruhcircuito interior/exterior

paměť: vnitřní/vnější paměťmemoria interna/externa

prostor: archit. vnější/vnitřní prostorexterior/interior

předsíň: předsíň vnitřního uchavestíbulo

sekrece: vnější/vnitřní sekrecesecreción externa/interna

ucho: anat. vnitřní/střední/vnější uchooído interno/medio/externo

zánět: zánět vnitřního uchaotitis interna

závit: tech. vnitřní závit maticerosca interior de la tuerca

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíglándulas de secreción interna

boj: vnitřní bojlucha interior

endocrino: endokrinní žláza, žláza s vnitřní sekrecíglándula endocrina

interno: vnitřní uchoanat. oído interno

oído: vnitřní/střední/zevní uchooído interno/medio/externo

otitis: zánět středního/vnitřního uchaotitis media/interna

reglamento: vnitřní řád firmyreglamento interno de la empresa

teléfono: vnitřní telefonní síťteléfono interno

medicamento: lék k vnitřnímu/vnějšímu použitímedicamento interno/externo

vnitřní: med. léky pro vnitřní užitímedicamentos de uso interno