Hlavní obsah

paměť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost pamatovat si) memoria fmít dobrou paměť na cotener buena memoria para algkrátkodobá/dlouhodobá paměťmemoria f a corto plazo/a largo plazopsych. zraková/sluchová/prostorová paměťmemoria f visual/auditiva/espacialmed. ztráta pamětipérdida f de memoria, amnesia fmít na pamětitener en cuenta/consideración
  2. (soubor poznatků) memoria fdělat co po pamětihacer alg de memoriaudělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide
  3. (počítače) memoria foperační paměťmemoria f operativavnitřní/vnější paměťmemoria f interna/externa
  4. paměti (memoáry) memorias f pl

Vyskytuje se v

fotografický: memoria fotográficapsych. fotografická paměť

kapacita: capacidad de memoriavýp. kapacita paměti

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

motorický: memoria motrizpsych. motorická paměť

vizuální: memoria visualvizuální paměť

vnější: memoria externavýp. vnější paměť

ztráta: amnesia med. ztráta paměti

utkvět: grabarse/quedarse en la memoriautkvět v paměti

vrýt se: quedarse alg en la memoria de algnvrýt se komu co do paměti

vydolovat: extraer de la memoriavydolovat z pamětí

na: tener en cuenta/consideración algmít co na paměti

pokud: Si mal no me acuerdo.hovor. Pokud mě paměť neklame.

slon: tener memoria de elefantemít paměť jako slon

sloní: memoria de elefantesloní paměť

consideración: tener en consideraciónmít na paměti

cuenta: tener en cuentamít na paměti

memoria: memoria fotográficafotografická paměť

elefante: memoria de elefantesloní paměť, paměť jako slon

paměť: memoria a corto plazo/a largo plazokrátkodobá/dlouhodobá paměť