Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) si, siempre (y cuando) quejen pokudsólo si, sin perjuicio de (que)pokud bya no ser quepokud nea menos que, salvo que
  2. (co se týče)pokud jde o měpor mí, en cuanto a mípokud vímque yo sepa

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho hasta aquel tiempo, hasta entoncespokud - potud, dokud - potud

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

jít: En cuanto a..., En lo que se refiere a...Pokud jde o...

opravit: Corríjanme si me equivoco.Opravte mě, pokud se mýlím.

pamatovat (si): Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...Pokud si dobře pamatuji...

pokud: Si las matemáticas no fallan...hovor., žert. Pokud dobře počítám...

so: so pena de algjen pokud co, pod trestem čeho

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné