Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) ir, andar, caminarKam jdeš?¿Adónde vas?Pojď dál.Pasa.Jdu pěšky.Voy a pie/andando.jít ven/dovnitřsalir/entrarjít dál(vstoupit) pasar, entrar, (na cestě) continuar, seguirjít přes ulici ap.cruzar, atravesarjít oklikou kudydar un rodeo, rodear por alg
 2. (odcházet) irse, salir, partirV kolik jdeš?¿A qué hora sales?jít ven/pryčsalir
 3. (za nějakým účelem) kam ir(vyrazit) salir a algjít na skleničkuir a tomar una copajít na výletir/salir de excursiónJdu spát.Voy a la cama.jít na záchodir al lavabo/baño/euf. excusado
 4. (za přítelem ap.) kam ir (a ver), venir, acudir a algn
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co ir por alg(n)
 6. (na ryby ap.) ir, salirjít na lovir de caza
 7. (pohybovat se - o věcech) ir, llegar, moverse
 8. (vyvíjet se, postupovat) ir(nahoru) subir(dolů) bajar
 9. (na školu ap.) na co, kam ir, empezar a dedicarse a alg, empezar a estudiar alg
 10. hovor.(fungovat) funcionar, marchar, andarNejde proud.La luz está cortada.
 11. (dařit se) ir, caminar, andar
 12. (hodit se) k čemu ir bien, hacer juego(ladit) combinar, cuadrar con algKlíč nejde do zámku.La llave no entra en la cerradura.
 13. (být možný) ser posible, poderse, caberŠlo by to?¿Sería posible (hacerlo)?To nejde.No es posible., No puede ser.
 14. o koho/co (jednat se) tratarse de alg(n)Jde o to, že...Se trata de que..., La cosa es que...Pokud jde o...En cuanto a..., En lo que se refiere a...

Vyskytuje se v

dračka: haber mucha venta de algjít co na dračku

jakž: expr. ir tirandojít jakž takž o práci ap.

kmotr: apadrinar a algnjít za kmotra komu

kosmetika: ir al salón de bellezajít na kosmetiku

kutě: empiltrarse, irse a la cuchajít na kutě

na: ir a tomar una copajít na skleničku

naproti: ir a buscar a algnjít naproti komu

oklika: dar un rodeo, dar una vueltajít oklikou

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

procházka: dar un paseojít na procházku

strana: hacer aguas menores/mayoresexpr. jít na malou/velkou stranu

vzduch: ir a tomar el airejít na vzduch

zápis: presentarse a la inscripciónjít k zápisu

zkušená: ir a ver el mundojít na zkušenou

dál: ¡Entre!, ¡Pase!Pojďte dál!

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

doktor: ir al médicojít k doktorovi

dolů: bajar la escalerajít dolů po schodech

dovnitř: Entre., Pasa., Entre, entre.Pojďte dovnitř.

důchod: jubilarsejít do důchodu

extrém: pasar de un extremo a otrojít z extrému do extrému

jih: ir al surjít na jih

kam: ¿Adónde vas?Kam jdeš?

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

koncert: ir a un conciertojít na koncert

koupat se: Voy a bañarme.Jdu se koupat.

lov: ir de cazajít na lov

lyžovat: ir a esquiarjít/jet lyžovat

muset: Tengo que ir al lavabo.Musím jít na záchod.

nahoru: subir la escalerajít po schodech nahoru

nákup: ir a comprar, (ir a) hacer la comprajít na nákup

napřed: El reloj se adelanta.Hodiny jdou napřed.

návštěva: ir de visita, ir a visitar a algnjít na návštěvu ke komu

nemuset: No tienes por qué ir allí.Nemusíš tam jít.

: ¿De qué se trata?Oč jde/běží?

odtud: ¡Vámonos de aquí!hovor. (Pojďme) Pryč odtud!

on: Voy con él.Půjdu s ním.

pěšky: ir a piejít pěšky

pivo: ir a tomar una cerveza, hovor. ir a tomar una caña/birrajít na pivo

postel: acostarse, ir a la camajít do postele jít spát

pošta: ir a correosjít na poštu

potrat: hacerse/someterse a un abortojít na potrat

pozadu: El reloj se atrasa 5 minutos.Hodiny jdou o 5 minut pozadu.

proud: No hay luz.Nejde proud.

pryč: ¡Vete de aquí!Jdi pryč!

rovně: Siga todo recto.Jděte pořád rovně.

ryba: ir a pescarjít na ryby

sáňkovat: ir a deslizarse en trineojít sáňkovat

svůj, svá, své, svoje: Ocúpate de tus cosas.Jdi si po svém.

vycházka: ir a dar un paseo/una vueltajít na vycházku

z, ze: bajar la cuestajít z kopce

záchod: ir al baño/lavabojít na záchod

zkratka: tomar un atajojít zkratkou

značka: seguir las señales turísticasjít podle turistických značek

zrovna: Ahora mismo se ha ido.Zrovna šel pryč.

zvuk: seguir el sonidojít po zvuku

bodnout se: ¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!Jdi se bodnout!

deset: ir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeorjít od desíti k pěti

háj: ¡Vete a freír espárragos!, ¡Vete al cuerno!Jdi do háje!

hajzl: Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.Jdi do hajzlu.

hlava: ir con la frente altajít se vztyčenou hlavou

jádro: ir al granojít k jádru (věci)

k, ke, ku: ¡Anda a pasear!, ¡Vete al cuerno!Jdi k šípku!

krk: Su vida está en juego.Jde mu o krk.

loutka: ir amuñecadojít jako loutka

mílový: ir/acercarse a zancadas/a pasos agigantados/a pasos gigantescosjít/blížit se mílovými kroky

mrtvola: echar por la calle de en mediojít přes mrtvoly k cíli

nerv: atacar a algn los nervios, fastidiar a algnjít/lézt komu na nervy

nos: no cuajarle alg a algnnejít co komu pod nos

od, ode: andar/ir de mal en peor/de capa caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

prdel: ¡Vete a la mierda/tomar por el culo!Jdi do prdele!

proti: ir contra (la) corrientejít/plout proti proudu dělat něco jinak než většina

přímo: ir al granojít přímo k věci

stopa: seguir las huellas/pisadas de algnjít ve stopách koho

svět: ir al otro extremo del mundojít světa kraj

šípek: Vete al carajo.Jdi (s tím) k šípku.

věc: ir al granojít přímo k věci

adelantado: ir adelantadojít napřed, jít vpředu

alterne: ir de alternejít se bavit/do společnosti

cama: irse a la camajít spát

caso: el caso es que...jde o to, že...

compra: ir de comprasjít na nákup(y)

crispar: crispar los nervios a algnjít na nervy komu, štvát, znervózňovat koho

detrás: andar/estar/ir detrás de alg(n)jít po kom/čem, hledat koho/co

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

ir: ir a piejít pěšky

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

acá: ¡Ven (para) acá!Pojď sem!

acertar: Acertó a pasar por allí.Náhodou tudy šel.

adónde: ¿Adónde vas?Kam jdeš?

atajo: tomar un atajo, ir por un atajojít zkratkou

bajar: bajar la escalerasejít ze schodů, jít dolů po schodech

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

cacería: ir de caceríajít na hon

caza: ir de cazajít na lov

derecho: caminar derechojít/chodit vzpřímeně

dónde: ¿(A) dónde vas?Kam jdeš?

fumar: fumarse la clasejít za školu, hodit si áčko nejít do hodiny

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

monja: hacerse/meterse a monjajít do kláštera, stát se jeptiškou

parranda: irse de parrandajít na tah flámovat

playa: ir a la playajít/jet k moři

por: ir por la callejít po ulici

puta: ir/andar de putasjít/chodit za děvkama

quién: ¿Con quién vas?S kým jdeš?

tratar: ¿De qué se trata?O co se jedná?, O co jde?

urna: ir/acudir a las urnasjít k urnám/volit

jít: Voy a pie/andando.Jdu pěšky.