Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) ir, andar, caminarKam jdeš?¿Adónde vas?Pojď dál.Pasa.Jdu pěšky.Voy a pie/andando.jít ven/dovnitřsalir/entrarjít dál(vstoupit) pasar, entrar, (na cestě) continuar, seguirjít přes ulici ap.cruzar, atravesarjít oklikou kudydar un rodeo, rodear por alg
 2. (odcházet) irse, salir, partirV kolik jdeš?¿A qué hora sales?jít ven/pryčsalir
 3. (za nějakým účelem) kam ir(vyrazit) salir a algjít na skleničkuir a tomar una copajít na výletir/salir de excursiónJdu spát.Voy a la cama.jít na záchodir al lavabo/baño/euf. excusado
 4. (za přítelem ap.) kam ir (a ver), venir, acudir a algn
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co ir por alg(n)
 6. (na ryby ap.) ir, salirjít na lovir de caza
 7. (pohybovat se - o věcech) ir, llegar, moverse
 8. (vyvíjet se, postupovat) ir(nahoru) subir(dolů) bajar
 9. (na školu ap.) na co, kam ir, empezar a dedicarse a alg, empezar a estudiar alg
 10. hovor.(fungovat) funcionar, marchar, andarNejde proud.La luz está cortada.
 11. (dařit se) ir, caminar, andar
 12. (hodit se) k čemu ir bien, hacer juego(ladit) combinar, cuadrar con algKlíč nejde do zámku.La llave no entra en la cerradura.
 13. (být možný) ser posible, poderse, caberŠlo by to?¿Sería posible (hacerlo)?To nejde.No es posible., No puede ser.
 14. o koho/co (jednat se) tratarse de alg(n)Jde o to, že...Se trata de que..., La cosa es que...Pokud jde o...En cuanto a..., En lo que se refiere a...

Vyskytuje se v

dračka: jít co na dračkuhaber mucha venta de alg

jakž: jít jakž takž o práci ap.expr. ir tirando

kmotr: jít za kmotra komuapadrinar a algn

kosmetika: jít na kosmetikuir al salón de belleza

kutě: jít na kutěempiltrarse, irse a la cucha

na: jít na skleničkuir a tomar una copa

naproti: jít naproti komuir a buscar a algn

oklika: jít oklikoudar un rodeo, dar una vuelta

oklika: jít na to oklikouandar con rodeos

pokud: pokud jde o měpor mí, en cuanto a mí

procházka: jít na procházkudar un paseo

strana: expr. jít na malou/velkou stranuhacer aguas menores/mayores

vzduch: jít na vzduchir a tomar el aire

zápis: jít k zápisupresentarse a la inscripción

zkušená: jít na zkušenouir a ver el mundo

dál: Pojďte dál!¡Entre!, ¡Pase!

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

doktor: jít k doktoroviir al médico

dolů: jít dolů po schodechbajar la escalera

dolů: jít dolů kvalita ap.bajar, decaer, deteriorarse

dovnitř: Pojďte dovnitř.Entre., Pasa., Entre, entre.

důchod: jít do důchodujubilarse

extrém: jít z extrému do extrémupasar de un extremo a otro

jih: jít na jihir al sur

kam: Kam jdeš?¿Adónde vas?

kam: Nemám kam jít.No tengo adónde ir.

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

koncert: jít na koncertir a un concierto

koupat se: Jdu se koupat.Voy a bañarme.

lov: jít na lovir de caza

lyžovat: jít/jet lyžovatir a esquiar

muset: Musím jít na záchod.Tengo que ir al lavabo.

nahoru: jít po schodech nahorusubir la escalera

nákup: jít na nákupir a comprar, (ir a) hacer la compra

nákup: jít na nákupyir de compras

napřed: Hodiny jdou napřed.El reloj se adelanta.

návštěva: jít na návštěvu ke komuir de visita, ir a visitar a algn

nemuset: Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.

: jde/běží?¿De qué se trata?

odtud: hovor. (Pojďme) Pryč odtud!¡Vámonos de aquí!

on: Půjdu s ním.Voy con él.

pěšky: jít pěškyir a pie

pivo: jít na pivoir a tomar una cerveza, hovor. ir a tomar una caña/birra

postel: jít do postele jít spátacostarse, ir a la cama

pošta: jít na poštuir a correos

potrat: jít na potrathacerse/someterse a un aborto

pozadu: Hodiny jdou o 5 minut pozadu.El reloj se atrasa 5 minutos.

proud: Nejde proud.No hay luz.

pryč: Jdi pryč!¡Vete de aquí!

rovně: Jděte pořád rovně.Siga todo recto.

ryba: jít na rybyir a pescar

sáňkovat: jít sáňkovatir a deslizarse en trineo

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Ocúpate de tus cosas.

vycházka: jít na vycházkuir a dar un paseo/una vuelta

z, ze: jít z kopcebajar la cuesta

záchod: jít na záchodir al baño/lavabo

zkratka: jít zkratkoutomar un atajo

značka: jít podle turistických značekseguir las señales turísticas

zrovna: Zrovna šel pryč.Ahora mismo se ha ido.

zvuk: jít po zvukuseguir el sonido

bodnout se: Jdi se bodnout!¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!

deset: jít od desíti k pětiir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeor

háj: Jdi do háje!¡Vete a freír espárragos!, ¡Vete al cuerno!

hajzl: Jdi do hajzlu.Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.

hlava: jít se vztyčenou hlavouir con la frente alta

jádro: jít k jádru (věci)ir al grano

k, ke, ku: Jdi k šípku!¡Anda a pasear!, ¡Vete al cuerno!

k, ke, ku: jít od desíti k pěti čím dál hůřir de mal en peor, andar de (capa) caída

krk: Jde mu o krk.Su vida está en juego.

loutka: jít jako loutkair amuñecado

mílový: jít/blížit se mílovými krokyir/acercarse a zancadas/a pasos agigantados/a pasos gigantescos

mrtvola: jít přes mrtvoly k cíliechar por la calle de en medio

nerv: jít/lézt komu na nervyatacar a algn los nervios, fastidiar a algn

nos: nejít co komu pod nosno cuajarle alg a algn

od, ode: jít od desíti k pěti čím dál hůřandar/ir de mal en peor/de capa caída

prdel: Jdi do prdele!¡Vete a la mierda/tomar por el culo!

proti: jít/plout proti proudu dělat něco jinak než většinair contra (la) corriente

proti: nejít proti proududejarse llevar por la corriente, ir con la corriente

proud: jít proti proudu stavět se proti mínění většinyir contra la corriente

přímo: jít přímo k věciir al grano

stopa: jít ve stopách kohoseguir las huellas/pisadas de algn

svět: jít světa krajir al otro extremo del mundo

šípek: Jdi (s tím) k šípku.Vete al carajo.

věc: jít přímo k věciir al grano