Hlavní obsah

nos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (čichové ústrojí) nariz fdloubat se v nosehurgarse en la narizpřen. orlí nosnariz f de águila/aguileña
  2. (co je podobné nosu) proa f, parte f delantera, nariz f(výběžek) saliente m

Vyskytuje se v

: až dosud nehasta ahora no, hasta tanto no

brzy: brzy natopoco después, no mucho después

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

či: být, či nebýtser o no ser

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

jak: jak by ne souhlascómo no

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

jen: jen(om) pouzesólo, solamente, no...sino

již: již neya no, no más

každý: každý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos días

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

krvácení: hemorragia nasalkrvácení z nosu

plný: tener la nariz tapadamít plný nos ucpaný

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

ani: Ani mi nezavolal.Ni (siquiera) me llamó.

: Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.Date prisa que no pierdas el autobús.

baštit: Tak to ti nebaštím.Eso no te lo trago.

bát se: Neboj se.No tengas miedo.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

blížit se: Blíží se Vánoce.Ya se acerca la Navidad.

bolet: Bolí mě zuby.Me duelen los dientes.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

brýle: llevar gafasnosit brýle

břicho: Bolí mě břicho.Me duele el vientre.

cítit se: Necítím se dobře.No me siento bien.

co: Není za co. děkovat ap.No hay de qué.

čas: Nemám čas.No tengo tiempo.

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dbát: nedbat čehono hacer caso a alg

dělat: Nic si z toho nedělej.No te preocupes.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

dít se: Nic se neděje.No pasa nada., No ocurre nada.

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

dobré: Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dohnat: Dohnal mě k slzám.Me hizo llorar.

dojít: Došel nám benzín.Nos quedamos sin gasolina.

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

doma: Bratr není doma.Mi hermano no está en casa.

dopočítat se: Nemohl se dopočítat výsledku.No podía llegar al resultado.

dostání: Je k dostání.Se puede conseguir.

dostat: Dostal jsem strach.Me entró miedo.

dotknout se: Dotklo se ho, že...Se ofendió por...

dovést: Dovedu tě tam.Te llevaré hasta allí.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

acabar: nedařit se (stále) cono acabar de hacer alg

alcanzar: nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/cono alcanzar (a) alg(n)

alfiler: být natřískáno plnono caber un alfiler

alma: nemít srdce být bezcitnýno tener alma

amagar: plané vyhrožování, plané sliby, skutek utekamagar y no dar

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bien: hned jak, sotva, jen cono bien

cabeza: nenechat kámen na kamenino dejar títere con cabeza

cansar: neúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat cono cansarse de hacer alg

carajo: být fuk/ukradený komu(no) importar un carajo a algn

chicha: nebýt nic moc, být takový nijakýno ser ni chicha ni limonada

colorado: Zazvonil zvonec a pohádky je konec.Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

cómo: Jak by ne!¡Cómo no!

cura: být nevyléčitelnýno tener cura

decir: totiž, to znamená/jees decir/lo que se dice

delante: co je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čekálo que me/nos/... queda por delante

desperdicio: nemít chybu, být vynikajícíno tener desperdicio

enterar: Abys věděl!¡Para que te enteres!

esperar: strašný, ohromný, pořádnýde aquí te espero

frente: být natvrdlýno tener dos dedos de frente

ganar: nevyjít ze strachuno ganar para sustos

haber: Není zač. odpověď na poděkováníNo hay de qué.

hora: být strašný skrblíkno dar ni la hora

idea: nemít ani ponětíno tener (ni) idea

jueves: nebýt nic divného, být normálníno ser nada del otro jueves

lugar: být bez pochybyno dejar lugar a dudas

madre: sakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdivla madre que me/te/... parió

más: co nejvíc, hrozně moca más no poder

media: nevědět nic/ani ňno saber de la misa la media

molestia: jestli dovolíte...si no es molestia

mu: neříct ani slovono decir ni mu

muerto: nemít kde hlavu složit být chudýno tener dónde caerse muerto

mundo: nebýt nic extrano ser nada del otro mundo

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

obstante: nicméně, přesto, navzdory tomuno obstante

otro: nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/cono ser otro que alg(n)

par: být jedinečný/unikátní/originálníno tener par

parte: nebýt důležitý, být zanedbatelnýno ir a ninguna parte

pavo: nebýt k zahozeníno ser moco de pavo

pelo: nehnout (ani) prstemno mover el pelo

perdón: nemít omluvu, být neomluvitelnýno tener perdón

pie: nemít hlavu ani patuno tener pies ni cabeza

piedra: nenechat/nezůstat kámen na kamenino dejar/quedar piedra sobre piedra

pío: ani nemuknoutno decir (ni) pío

poder: nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemuno poder con alg(n)

pólvora: nebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejšíchno haber inventado la pólvora

qué: Není zač.No hay de qué.

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

serio: nebrat vážněno tomar en serio

sino: jenno ... sino que

ver: jako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.que no veo

ya: nejen(om)..., ale (i)...no ya..., sino...

albondiguilla: dět. hacer albondiguillasvrtat se/dloubat se v nose

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

comparación: nedat se srovnat s čímno haber comparación entre alg

cuanto: ani ne tak..., jako..., spíše..., než...no tanto..., cuanto...

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

desmerecer: moci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čímno desmerecer de alg

divertir: Příjemnou zábavu!¡Qué se divierta!

duda: není pochybno cabe/hay duda

educación: nemít vychování, neumět se chovatno tener educación

hemorragia: hemorragia nasalkrvácení z nosu

lo: Já nevím.No lo sé.

modal: nebýt co slušnéno ser alg modales

nosotros: nám, nása nosotros

volador: neidentifikovatelný létající předmět UFOobjeto volador no identificado OVNI

admitir: Psům vstup zakázán.No se admiten perros.

agradar: Těší mě, že...Me agrada que...

agradecer: Jsem ti za to zavázán.Te lo agradezco.

aguileño: nariz aguileñaorlí nos

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

abasto: con alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat cono dar abasto