Hlavní obsah

mismo

Vyskytuje se v

ahora: teď hned, okamžitěahora mismo

barco: být na jedné lodiestar en el mismo barco

dar: být jednodar igual/lo mismo

mismo: stejně, podobně, takéasí mismo

patrón: podobný jako vejce vejcicortado por el mismo patrón

rasero: měřit stejným metremmedir por el mismo rasero

si: jakoby, jako bycomo si/lo mismo que si

ya: hned teď přijď ap.ya mismo

confianza: sebedůvěra, sebevědomíconfianza en sí mismo

él: sám pro sebepara él mismo

manera: stejněde la misma manera

vosotros: pro vás, pro váš vlastní užitekpor vosotros mismos

camada: být všichni stejní, být stejní ptáčciser lobos de la misma camada

eso: To je ono! souhlas¡Eso, eso!, ¡Eso mismo!

medir: měřit stejným metremmedir con el mismo rasero

hned: teď hnedahora mismo

paní: být svou paníser dueña de sí misma

právě: právě tadyaquí mismo

překonat: překonat sám sebeexcederse a sí mismo

sám: já sám bez pomoci ap.por mí mismo, yo mismo

sejít: Na tom nesejde.Da igual/lo mismo.

starat se: starat se (sám) o sebecuidar de sí mismo

tady: přímo tadyaquí mismo

tak: také takde la misma manera

teď: právě teďahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidad

dnes: právě dneshoy mismo

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

ještě: ještě dneshoy mismo

myslet: myslet jen na sebepensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentro

nastejno: Vyjde to nastejno.Resulta igual., Da lo mismo.

odkázat: být odkázán sám na sebedepender de sí mismo

osud: mít stejný osudcorrer/tener la misma suerte

samotný: Mě samotného zajímá ...A mí mismo me interesa ...

samý: od samého počátkudesde el mismo comienzo/principio

stejně: Je stejně starý jako já.Es de la misma edad que yo.

vrstevník: Je to jeho vrstevník.Es de la misma edad que él.

zrovna: Zrovna šel pryč.Ahora mismo se ha ido.

bojovat: bojovat sám se sebouluchar consigo mismo

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

jeden, jedna, jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

loď: Jsme všichni na jedné lodi.Estamos en el mismo barco.

pán: být svým vlastním pánemser dueño de sí mismo

těsto: být ze stejného těstaser del mismo paño

volný: slang. Je mi to volné. jednoMe importa un pimiento., Me da lo mismo.

zpívat: zpívat stále stejnou písničku opakovat stále totéžestar siempre con la misma canción

ahí: tady kousek blízkoahí mismo