Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) solo(o samotě) a solas
  2. (bez cizí pomoci) mismosám od sebepor sí solosamo od sebe(de) motu propriojá sám bez pomoci ap.por mí mismo, yo mismoUdělej si sám.Hazlo tú mismo.
  3. (při zdůraznění, vytýkání) mismo, el solo(dokonce i) hastaSám fakt, že...El solo hecho de que...To se rozumí samo sebou.Eso se entiende por sí mismo.Ty sám jsi to řekl.Tú mismo lo has dicho.
  4. (vyj. vztah k podmětu) mismopoznat sám sebeconocerse a sí mismo

Vyskytuje se v

překonat: překonat sám sebeexcederse a sí mismo

starat se: starat se (sám) o sebecuidar de sí mismo

odkázat: být odkázán sám na sebedepender de sí mismo

rád: Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.

bojovat: bojovat sám se sebouluchar consigo mismo

chválit: Dobré zboží se chválí samo.El buen paño en el arca se vende.

kapitola: být kapitola sama pro sebeser capítulo aparte

kůl: zůstat/být sám jako kůl v plotěquedarse/estar solo como el espárrago

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

plot: sám jako kůl v plotěsolo como un hongo

adentro: sám pro sebe, v duchu říct si ap.para sus adentros

cual: každý (sám)cada cual

él: sám pro sebepara él mismo

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

mismo: Řekl to sám ředitel.Lo dijo el director mismo.

mañana: Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.Mañana Dios dirá.

sám: sám od sebepor sí solo