Hlavní obsah

a

Předložka

 1. do, k směra Madriddo Madridusubir al aviónnastoupit do letadla¡A trabajar!Do práce!
 2. u místně, v časově, při činnosti, příležitostia las cincov pět (hodin)a la entradau vchodual aire librepod širým nebemal margenu kraje, na (po)krajiAl verle...Když ho uviděl(a)...Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.
 3. určení způsobu, provedení ap.a la mejicanapo mexickua oscuraspotměa tientaspo hmatu, poslepu šátrat ap.a toda velocidadv plné rychlostia piepěšky jít
 4. uvozuje nepřímý předmět a přímý předmět u život. podst. jmena quiénkomu, koho
 5. před slovesem vyj. započetí děje či úmysl něco udělatempezar a correrrozběhnout se, dát se do běhu
 6. po chutnat, vonět ap.
 7. k předurčení, záměr ap.
 8. na omak ap., k náchylný ap.
 9. na, po o směru, straně ap.a la derechanapravo, vpravo
 10. do, do, po časově i místněde diez a doceod desíti do dvanácti
 11. za, po o ceněa veinte pesospo dvaceti pesos, za dvacet pesos¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.
 12. na, ku, podos a dosdva na dva, dvě ku dvěmapoco a pocokousek po kousku, postupně
 13. po vývoj ap.de pagarlo a mandarlood zaplacení až po odeslání
 14. aby, kdyby, jestlis infinitivemA decir verdad...Abych řekl pravdu,...
 15. předa la vistapřed očima, v dohledu viděný
 16. s čím, pomocí čeho

Vyskytuje se v

admitir: přijmout k projednání co, začít se zabývat čímadmitir a trámite alg

agua: být v tom namočený až po krk/ušiestar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la garganta

aire: po svém podle svých zvyklostí ap.a mi/tu/su aire

alma: klesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdocaérsele a algn el alma a los pies

altar: svatořečit, prohlásit za svatéhoelevar a los altares

altura: v této situaci, v tomto okamžiku, když už to došlo tak dalekoa estas alturas

alzado: od ruky nakreslit ap.a mano alzada

ancho: na šíř(ku), po šíři, napříča lo ancho

andada: vrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykůmvolver a las andadas

arreglo: podle, ve shodě s, v souladu scon arreglo a

atención: k rukám koho adresovaný dopisa la atención de algn

bartola: (zcela) bezstarostněa la bartola

base: vydatně, pořádněa base de bien

boca: na plnou hubu, od plic něco říct ap.a boca llena

bocajarro: z bezprostřední blízkosti, zblízka vystřelit ap.a bocajarro

bombo: s velkou slávou/pompou, halasně oznámit ap.a bombo y platillo

brazo: zuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.a brazo partido

cabal: naprostý, stoprocentnía carta cabal

caballo: entre alg na rozhraní mezi číma caballo

cabeza: stoupnout do hlavy alkohol, sláva ap.subirse a la cabeza

cabo: od začátku do konce, odshora dolůde cabo a cabo

caída: za soumraku, k večerua la caída de la tarde

cal: neprodyšně uzavřítcerrar a cal y canto

calle: vyhodit na dlažbu koho, dát padáka komu z práceechar a la calle a algn

cambio: na oplátku za co, výměnou za co, protihodnotou za coa cambio de alg

campo: přes pole, volnou krajinou ne po cestěa campo través

cántaro: lít jako z konvellover a cántaros

canto: de alg vedle čeho, těsně, hned u čehoa(l) canto

cara: otevřeně, přímo, upřímněcara a cara

caso: záměrně, úmyslně, schválněa caso hecho

causa: kvůli čemu, z důvodu, na základě čehoa/por causa de alg

chamusquina: nevěstit nic dobrého, zavánět průšvihemoler a chamusquina

chapado: staromódní, se staromódními názorychapado a la antigua

chorro: bohatě, hojněa chorros

ciego: poslepua ciegas

ciencia: zcela jistě, na sto procent, stoprocentně vědět ap.a ciencia cierta

clara: jasně, otevřeně říct ap.a las claras

cobro: na účet volaného telefonovata cobro revertido

colación: (a) alg(n) přivést hovor na koho/co, zmínit se o kom/čem, vytáhnout na světlo (boží) koho/co starou historku ap.sacar a colación

colmo: vrchovatě, v přemířea colmo

conciencia: svědomitě, poctivě, usilovně pracovat, snažit se ap.a conciencia

conforme: podle, ve shodě s, v souladu sconforme a

contracorriente: proti proudu proti obecným tendencím ap.a contracorriente

contramano: opačným směrema contramano

contrapelo: proti srsti, proti růstu vlasůa contrapelo

coro: sborověa coro

cosa: najisto, na jistotua cosa hecha

costa: de alg za cenu čeho úsilí, ztráty ap.a costa

cuenta: jako zálohua cuenta

cuesta: na zádech, na bedrech něco nést ap.a cuestas

dar: poroditdar a luz

debido: kvůlidebido a

decir: popravdě/upřímně řečenoa decir verdad

dedo: svévolně, protekčně zvolit ap.a dedo

demonio: jako čert pálit, zapáchat ap.a (mil) demonios

deriva: unášený proudem, unášený větrema la deriva

desbandada: zmateně, překotně, všemi směry prchat ap.a la/en desbandada

desesperado: zoufalea la desesperada

deshora: nevhod, ve špatnou dobua deshora(s)

desmano: z ruky dalekoa desmano

despecho: i přes co, proti čemu vůli ap., nehledě na coa despecho de alg

destajo: v úkolu pracovat ap., od kusu platit ap.a destajo

destiempo: nevhod, v nevhodnou dobua destiempo

dios: nazdařbůha la buena de Dios

discreción: dle libosti, svévolněa discreción

disgusto: nerad, s nechutí, neochotně, proti své vůlia disgusto

disparada: úprkema la disparada

disposición: k dispozici komua (la) disposición de algn

distancia: dálkové ovládánímando a distancia

domicilio: domů, do domu donáška ap.a domicilio

dos: každou chvíli často(a) cada dos por tres

duro: horko těžko, jen stěží, s obtížemia duras (penas)

echar: pokazit, zničit, rozbít věc ap.echar a perder

entender: podle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něhoa mi/tu/su entender

entrar: (vy)plenit, drancovat coentrar a saco en alg

escondidas: potají, tajněa escondidas

escote: rovným dílem platita escote

escucha: připravený k poslechua la escucha

espalda: za zády koho v nepřítomnostia espaldas de algn

espárrago: jít do háje člověk, projekt ap.irse a freír espárragos

espuerta: ve velkém, hodně, hojněa espuertas

expensas: na účet/náklady koho/čehoa expensas de alg(n)

favor: ve směru čeho větru ap.a favor de alg

fe: na mou věru/dušia fe mía

fin: koneckonců, zkrátka (a dobře), nakoneca/en fin de cuentas

flor: na povrchu čehoa flor de alg