Hlavní obsah

decir

Zvratné sloveso

Vyskytuje se v

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

dios: DiosBůh křesťanský

hecho: dicho y hechonež bys řekl švec

mandar: como Dios mandajaksepatří

mu: no decir ni muneříct ani slovo

pío: no decir (ni) píoani nemuknout

qué: el qué diráncizí názor, cizí mínění

querer: querer decirznamenat, mít význam

verdad: a decir verdadpopravdě řečeno, abych řekl pravdu

adiós: decir adiós a algnrozloučit se s kým

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

mejor: mejor dicholépe řečeno

misa: decir misasloužit mši

propiamente: propiamente dichopopravdě řečeno, přesně vzato

a: A decir verdad...Abych řekl pravdu,...

bobada: ¡No digas bobadas!Neříkej nesmysly!

buenaventura: decir la buenaventura a algnhádat z ruky komu

disparate: decir disparatesmluvit nesmysly

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

amor: por (el) amor de Diospro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.

mañana: Mañana Dios dirá.Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.

boží: ley de DiosBoží zákon

bratr: Hermanos de San Juan de DiosMilosrdní bratři

bůh: gracias a Diosdíky Bohu

či: o mejor dichoči spíše

desatero: Los diez mandamientos de la Ley de Dios, Decálogo náb. Desatero Božích přikázání

lépe: mejor dicholépe řečeno

matka: Madre de Diosnáb. Matka Boží

milost: por la gracia de Diosz Boží milosti král ap.

mír: paz de Dioscírk. boží mír

nikdo: absolutamente nadie, hovor. ni Diosvůbec nikdo

obrazně: simbólicamente dichoobrazně řečeno

pánbůh: si Dios quieredá-li pánbůh

povídat: Se dice/Dicen/La gente dice que...Povídá se, že...

požehnání: bendición de Diosboží požehnání

pravda: a decir verdadpo pravdě řečeno

přikázání: diez mandamientos de la ley de Diosnáb. desatero božích přikázání

soud: tribunal de Diosnáb. boží soud

zákon: ley de Diosboží zákon

aby: A/Para decir verdad...Abych řekl pravdu,...

bože: ¡Válgame Dios!Bože chraň!

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

dík: ¡Gracias a Dios!Díky bohu!

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

dutat: no decir ni píoani nedutat

hlesnout: no decir ni píoani nehlesnout

chápat: No comprendo qué es lo que quieres decirme.Nechápu, co mi tím chceš říct.

: Me lo ha dicho.Řekl mi to.

jinak: dicho de otro modo, o seajinak řečeno

kdyby: Si lo supiera, te lo diría.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.

když: Cuando la encontró, se lo dijo.Když ji potkal, řekl jí to.

mínit: ¿Lo dices en serio?Míníš to vážně?

mířit: ¿Qué quiere decir con eso?Kam tím míříte?

myslet: ¿Qué quieres decir con eso?Co tím myslíš?

obrana: decir/aducir alg en defensa de algnuvést co na obranu koho/čeho

ona: No les diré nada.Nic jim neřeknu.

pípnout: no decir ni pío, no hacer ni un bipani nepípnout

říct: ¿Cómo se dice...?Jak se (to) řekne...?

sám: Tú mismo lo has dicho.Ty sám jsi to řekl.

se, si: Se dice que ...Říká se, že ...

skrz: mascullar, decir entre dientesprocedit skrz zuby nezřetelně, neochotně

stačit: Basta con decir que ...Stačí říct, že ...

svůj, svá, své, svoje: Dime tu opinión.Řekni mi svůj názor.

tak: (Tal) como dijo, así fue.Jak řekl, tak to bylo.

tradovat se: Se dice que ...Traduje se, že...

upřímně: sinceramente, a decir verdadupřímně řečeno

všimnout si: No me di cuenta (de eso).Nevšiml jsem si toho.

vy: No os lo ha dicho.Neřekl vám to.

vyřídit: Se lo diré.Já mu to vyřídím.

zamávat: decir adiós con la manozamávat na rozloučenou

závěr: Para concluir quiero decir...Na závěr chci říci...

znamenat: ¿Qué quiere decir eso?Co to znamená?

decir: a decir verdadpopravdě/upřímně řečeno

cože: ¡Qué dices!Cože! neříkej!

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

jaksepatří: hacer alg como Dios mandaudělat co jaksepatří

mezi: decir alg entre dientesprocedit co mezi zuby nezřetelně

moudrý: Mañana Dios dirá.Ráno moudřejší večera.

myš: ni una mosca, ni diosani myš nikdo

názor: decir de boca llena su opinión a algnříct komu od plic svůj názor

obal: decir sin rodeosříct bez obalu

pět: en un santiamén, en un decir Jesúsnež bys do pěti napočítal

plíce: decir a boca llenaříci od plic otevřeně

plný: decir alg a boca llenaříci co na plnou pusu otevřeně

provázet: ¡Vaya con Dios!Bůh vás provázej!