Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) conCo je s tebou?¿Qué pasa contigo?se mnouconmigos teboucontigos sebouconsigo
  2. (soupeření, nepřátelství ap.) con
  3. (mající, obsahující) con
  4. (o způsobu, okolnostech ap.) cons pozdravem v dopise ap.atentamentes radostícon mucho gustos (vaším) dovolenímcon (su) permiso
  5. (současnost dějů) con
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) de, desde

Zájmeno

  1. (u zvratných sloves) seJmenuji se...Me llamo...Koupili si auto.Se compraron un coche.Co si myslíš?¿Qué piensas?
  2. (vyjádření trpného stavu) seŘíká se, že ...Se dice que ...Tady se nekouří.Aquí no se fuma.
  3. (neosobní vyjádření) se
  4. si expr.(vyjadřuje libost, odpor) se

Vyskytuje se v

mít: llevar (consigo)mít s sebou

porážka: aceptar la derrotasmířit se s porážkou

potýkat se: tener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultadpotýkat se s problémy

s, se: consigos sebou

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

zahrávat si: jugarse la vidazahrávat si se životem

zdravit: saludarse con amigoszdravit se s přáteli

bojovat: luchar consigo mismobojovat sám se sebou

ďábel: pactar con el diablo/demoniospolčit se s ďáblem

lžička: ser de noble linajenarodit se se stříbrnou lžičkou v puse

oheň: jugar con fuego, echar leña al fuegohrát si/zahrávat si s ohněm

nést: mít za následek llevar (consigo), conllevar, přinášet traer consigonést s sebou