Hlavní obsah

se

Vyskytuje se v

abrir: abrir la manobýt štědrý

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

alto: lo altovýška, výše

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

año: año de la nana/pera/polca/maricastañahrozně/strašně dávno

arca: arca de la alianzaarcha úmluvy

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

atención: a la atención de algnk rukám koho adresovaný dopis

baba: caérsele la baba a algnslintat nadšením kdo

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

banquillo: banquillo (de los acusados)lavice obžalovaných

baraja: romper la barajazrušit dohodu/úmluvu

bartola: a la bartola(zcela) bezstarostně

bártulos: liar los bártulossbalit si svých pět švestek

benemérito: la Beneméritačetnictvo ve Španělsku

blanco: blanco de la uñalůžko nehtu

boca: abrir la bocaotevřít pusu, promluvit

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bota: colgar las botaspověsit fotbal ap. na hřebík, přestat s fotbalem ap.

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

buscar: buscarse la vidavydělávat si na živobytí

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cabeza: apostar la cabezavsadit krk, dát ruku do ohně

cable: cruzársele los cables a algnrupnout v bedně, pomotat se to v hlavě komu, mít výpadek/zkrat kdo

caca: caca de (la) vacafuj!, bakaný zákaz dítěti

caída: a la caída de la tardeza soumraku, k večeru

calle: dejar en la callenechat na dlažbě bez prostředků

camiseta: sudar la camisetamoct se ztrhat

campana: doblar las campanaszvonit umíráček/hrana

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

cartilla: leer la cartilla a algnvyhubovat, vycinkat, číst levity komu

casa: de la casavlastní, domácí víno ap. v restauraci

ceja: hasta las cejasaž po uši/krk, úplně, maximálně

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

cerviz: agachar/bajar/doblar la cervizante algn sklonit se před kým

chapado: chapado a la antiguastaromódní, se staromódními názory

clara: a las clarasjasně, otevřeně říct ap.

cojón: estar hasta los cojones algn de alg(n)srát koho kdo/co

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

comer: comerse la cabeza/el cococon/por alg lámat si hlavu, dělat si starosti s čím, neustále myslet na co

contrario: llevar la contraria a algnodporovat, vzdorovat komu, stavět se proti komu

corriente: contra (la) corrienteproti proudu proti názoru většiny ap.

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

creer: ¡ya lo creo!no jasně!, to bych řekl!

cuenta: caer en la cuentaalgn de alg dojít komu co, uvědomit si kdo co

dar: dar igual/lo mismobýt jedno

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

demás: los demásostatní lidé

deriva: a la derivaunášený proudem, unášený větrem

desbandada: a la/en desbandadazmateně, překotně, všemi směry prchat ap.

descarnada: la descarnadasmrtka, zubatá (s kosou)