Hlavní obsah

cara

Vyskytuje se v

huba: dát po hubě/přes hubu komudar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algn

huba: rozbít hubu komupartir a algn la cara/boca

náhoda: ponechat náhodědejar a la suerte, echar a cara o cruz

nést: nést zodpovědnost za collevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de alg

oboustranný: oboustranný tiskimpresión a dos caras

ospale: vypadat ospaletener/llevar cara de sueño

výraz: kamenný výraz tvářecara de póquer

bledý: bledý obličejcara pálida

drahý: být drahý pro kohoser caro para algn

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

mučednický: expr. nasadit mučednický výrazponer cara de mártir

nezdravý: nezdravý vzhledaspecto enfermizo, přen. mala cara

protáhlý: protáhlý obličejcara alargada

provinile: tvářit se provinileponer una cara de culpa

stránka: mít dvě stránkytener dos caras

tvářit se: tvářit se vážněponer cara seria

uklidit: přen. zběžně uklidit colavar la cara a alg

vážně: tvářit se vážněponer cara seria

vymstít se: To se ti vymstí.Eso te costará caro., Sufrirás las consecuencias.

vypadat: vypadat dobře/špatnětener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala cara

zahalený: Vždy má zahalenou tvář.Siempre tiene la cara tapada.

zatvářit se: Zatvářila se smutně.Puso una cara triste.

hanba: propadnout se kdo hanboucaerse a algn la cara de vergüenza

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

oko: mezi čtyřma očimacara a cara

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimahablar en privado, hablar cara a cara

propadnout se: (moci se) propadnout hanbou kdocaérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn

předražený: být předraženýcostar un ojo de la cara, costar un riñón/pastón

psát: mít co napsáno na čelellevar/tener alg escrito en la frente/cara

stát: hovor. stát majlantcostar un riñón/ojo de la cara

tvář: mít napsané ve tvářillevar escrito en la cara

tvář: s kamennou tváří bez emocícon cara de póquer

tvář: tváří v tvář komu/čemucara a cara de alg(n)

tvář: člověk dvou tváříhombre de dos caras

tvář: ukázat pravou tvářmostrar la verdadera cara

tvář: ukázat vlídnou tvář komumostrar la cara amable a algn

tvář: ztratit svou tvářperder la cara

caro: salir carovyjít draho

costar: hovor. costar caropřijít draho

malo: mala caranezdravý vzhled

largo: hovor. cara largaprotáhlý obličej

malo: poner mala cara(za)tvářit se kysele na návrh, osobu ap.

amigo: cara de pocos amigosnevlídná tvář, nepříjemný výraz

duro: con cara duradrzý

hacer: hacer cara a algčelit problémům ap.

lavado: lavado de carakosmetická změna

ojo: costar/valer un ojo de la carastát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahý