Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (na nohou) estar de piestát rovněestar derechostát ve frontěhacer/formar colazůstat stát(nesednout si) quedarse de pie, (zastavit se) detenerse, quedarse paradostát komu modelemposar para algn
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarse
 3. zhrub.(penis) estar duro
 4. (nehýbat se) estar paradoHodiny stojí.El reloj está parado.Stůj!¡Para!, voj. ¡Alto (ahí)!
 5. (zaujímat místo) estar, ocuparpřen. stát v cestě čemuestorbar, obstaculizar alg, ponerse en mediostát v čele čehoestar a la cabeza de alg
 6. přen.(před rozhodnutím ap.) estar ante/frente a
 7. (existovat) existir
 8. (podporovat někoho) za kým respaldar, apoyar a algn, estar de lado/parte de algnstát na čí straněestar de parte de algn
 9. stát (si) (vést si) andar, estar, ir
 10. stát (si) (trvat na něčem) za čím insistir, ahincar, mantenerse firme en alg
 11. (přát si) o koho/co querer(toužit) desear, ansiar (a) alg(n)(zajímat se) interesarse por alg(n), o co(žádat) pedir alg

Nedokonavé sloveso

 1. (mít cenu) costar, valer, tener valorKolik to stojí?¿Cuánto cuesta/vale/es?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) costar, valer
 3. (zasluhovat) merecer, valerstát za tovaler/merecer la penaTo stojí za zkoušku.Vale la pena probarlo.

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) Estado m, país mdemokratický/právní státEstado m democrático/de derechofederální státEstado m federal
 2. expr.(státní instituce ap.) Estado m, Administración f, Gobierno m

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si andar*, estar*, ir*

: ať to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

fronta: stát ve frontě na cohacer cola para alg

kmotr: stát se kmotrem kohoser padrino de algn

liga: Liga arabských státůLiga de los Estados Árabes

nezávislý: polit. Společenství nezávislých států SNSConfederación de Estados Independientes CEI

odluka: polit., práv. odluka církve od státuseparación Iglesia-Estado

ostrovní: ostrovní státEstado insular

suverénní: suverénní státEstado soberano

vnitřní: vnitřní záležitosti státuasuntos interiores del Estado

zájem: zájem státuinterés nacional, razón de Estado

bok: přen. stát komu po bokuestar al lado de algn

cokoli: Ať už to stojí cokoli.Cueste lo que cueste.

hlava: přen. hlava státucabeza de Estado

hromada: stát co hromadu penězvaler alg un dineral

kolik: Kolik to stojí?¿Cuánto cuesta?

latinskoamerický: latinskoamerické státyestados latinoamericanos

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

neutrální: neutrální státestado neutral

nic: být na nic, nestát za nicno servir para nada, hovor. no valer un pito

pokus: Stojí to za pokus.Vale (la pena) intentarlo.

prd: Stojí to za prd.No vale un comino/pepino/pimiento.

při: Stojím při tobě.Estoy de tu lado.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

stát se: stát se obětí koho/čehoconvertirse en víctima de alg(n)

unitární: práv. unitární státestado unitario

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

za: stát za námahuvaler el esfuerzo

zmínka: To stojí za zmínku.Eso es digno de mención., Merece la pena mencionarlo.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Vale un pito.

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

kolébka: stát u kolébky čeho u zroduasistir al nacimiento de alg

krk: To ho bude stát krk.Le costará el pellejo.

pán: stát se pánem čeho situace ap.hacerse dueño de alg

řeč: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar

sloup: stát jako solný sloupquedarse de piedra

solný: stát jako solný sloup strnule, nehybněquedar(se) de piedra

střelit: Stůj nebo střelím!¡Alto o disparo!

země: stát nohama na zemitener la cabeza en su sitio

cola: čekat/stát ve frontěhacer cola

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

cuajado: být ohromený, zůstat stát údivemquedarse cuajado

digno: stát za co, zasluhovat coser digno de alg

esfuerzo: stát za námahuvaler el esfuerzo

estado: sociální stát, stát blahobytuEstado de bienestar

estar: stát na nohouestar de pie

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

llegar: stát se čímllegar a ser alg

valer: stát za tovaler la pena

a: Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.¿A cómo está...?

aliado: spojenecké státypaíses aliados

cosa: nestát za nicno valer gran cosa

federal: federativní stát, federaceEstado federal

furor: vyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzacíhacer/causar furor

monja: jít do kláštera, stát se jeptiškouhacerse/meterse a monja

rutina: upadnout do rutiny kdo, stát se rutinou cocaer en la rutina