Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (na nohou) estar de piestát rovněestar derechostát ve frontěhacer/formar colazůstat stát(nesednout si) quedarse de pie, (zastavit se) detenerse, quedarse paradostát komu modelemposar para algn
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarse
 3. zhrub.(penis) estar duro
 4. (nehýbat se) estar paradoHodiny stojí.El reloj está parado.Stůj!¡Para!, voj. ¡Alto (ahí)!
 5. (zaujímat místo) estar, ocuparpřen. stát v cestě čemuestorbar, obstaculizar alg, ponerse en mediostát v čele čehoestar a la cabeza de alg
 6. přen.(před rozhodnutím ap.) estar ante/frente a
 7. (existovat) existir
 8. (podporovat někoho) za kým respaldar, apoyar a algn, estar de lado/parte de algnstát na čí straněestar de parte de algn
 9. stát (si) (vést si) andar, estar, ir
 10. stát (si) (trvat na něčem) za čím insistir, ahincar, mantenerse firme en alg
 11. (přát si) o koho/co querer(toužit) desear, ansiar (a) alg(n)(zajímat se) interesarse por alg(n), o co(žádat) pedir alg

Nedokonavé sloveso

 1. (mít cenu) costar, valer, tener valorKolik to stojí?¿Cuánto cuesta/vale/es?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) costar, valer
 3. (zasluhovat) merecer, valerstát za tovaler/merecer la penaTo stojí za zkoušku.Vale la pena probarlo.

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) Estado m, país mdemokratický/právní státEstado m democrático/de derechofederální státEstado m federal
 2. expr.(státní instituce ap.) Estado m, Administración f, Gobierno m

Vyskytuje se v

: ať to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

fronta: stát ve frontě na cohacer cola para alg

kmotr: stát se kmotrem kohoser padrino de algn

liga: Liga arabských státůLiga de los Estados Árabes

nezávislý: polit. Společenství nezávislých států SNSConfederación de Estados Independientes CEI

odluka: polit., práv. odluka církve od státuseparación Iglesia-Estado

ostrovní: ostrovní státEstado insular

suverénní: suverénní státEstado soberano

vnitřní: vnitřní záležitosti státuasuntos interiores del Estado

zájem: zájem státuinterés nacional, razón de Estado

bok: přen. stát komu po bokuestar al lado de algn

cokoli: Ať už to stojí cokoli.Cueste lo que cueste.

hlava: přen. hlava státucabeza de Estado

hromada: stát co hromadu penězvaler alg un dineral

kolik: Kolik to stojí?¿Cuánto cuesta?

latinskoamerický: latinskoamerické státyestados latinoamericanos

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

neutrální: neutrální státestado neutral

nic: být na nic, nestát za nicno servir para nada, hovor. no valer un pito

pokus: Stojí to za pokus.Vale (la pena) intentarlo.

prd: Stojí to za prd.No vale un comino/pepino/pimiento.

při: Stojím při tobě.Estoy de tu lado.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

stát se: stát se obětí koho/čehoconvertirse en víctima de alg(n)

stát se: stát se ředitelemllegar a ser director

stát se: Co se stalo?¿Qué pasó?

stát se: Jak se to stalo?¿Cómo ocurrió?

stát se: Nic se nestalo. odpověď na omluvuNo pasa nada.

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

stát se: Stalo se ti něco?¿Te pasó algo?

stát se: Nikomu se nic nestalo.A nadie le pasó nada.

unitární: práv. unitární státestado unitario

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

za: stát za námahuvaler el esfuerzo

zmínka: To stojí za zmínku.Eso es digno de mención., Merece la pena mencionarlo.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Vale un pito.

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

kolébka: stát u kolébky čeho u zroduasistir al nacimiento de alg

krk: To ho bude stát krk.Le costará el pellejo.

pán: stát se pánem čeho situace ap.hacerse dueño de alg

řeč: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar

řeč: To nestojí za řeč.při poděkování De nada., je to bezvýznamné No importa., Casi nada.

sloup: stát jako solný sloupquedarse de piedra

solný: stát jako solný sloup strnule, nehybněquedar(se) de piedra

stát se: ať se stane cokolivpase lo que pase

střelit: Stůj nebo střelím!¡Alto o disparo!

za: nestát za nicno valer nada, hovor. no valer un comino/cuerno

země: stát nohama na zemitener la cabeza en su sitio

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

digno: ser digno de algstát za co, zasluhovat co

esfuerzo: valer el esfuerzostát za námahu

estado: Estado de bienestarsociální stát, stát blahobytu

estado: Estados Unidos de AméricaSpojené státy americké

estado: jefe de Estadohlava státu

estado: Estados UnidosSpojené státy (americké)

estar: estar de piestát na nohou

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

llegar: llegar a ser algstát se čím

valer: valer la penastát za to

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

aliado: países aliadosspojenecké státy

cosa: no valer gran cosanestát za nic

costar: ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí?

federal: Estado federalfederativní stát, federace

furor: hacer/causar furorvyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzací

monja: hacerse/meterse a monjajít do kláštera, stát se jeptiškou

rutina: caer en la rutinaupadnout do rutiny kdo, stát se rutinou co