Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (vyj. okolnosti činnosti) con, en, alpři nástupu do vlakual subir al trenpři západu sluncea la caída del solpři činu přistihnout ap.en flagrante, hovor. con las manos en la masapři první příležitosti hned jak bude mocien la primera oportunidadpři této příležitostien esta ocasiónpři nejhoršíma lo peor
  2. (hned vedle) cerca de, junto a, al lado demít při ruce k dispozicitener a mano
  3. (vyj. trvání)přen. nebýt při smyslechno tenerlas todas consigopřen. být (plně) při smyslechestar en su acuerdobýt při vědomí raněný ap.estar conscientehovor. být při penězíchtener (cuatro) cuartos
  4. (podporovat někoho) de lado deStojím při tobě.Estoy de tu lado.

Vyskytuje se v

entrega: contra entregapři odběru platba

escaso: andar escaso de dineromít málo peněz, nebýt při penězích

pasada: de pasadapři cestě, cestou bez zastavení, něco zařídit ap., mimochodem, zběžně

alimentación: alimentación en la diarreadieta při průjmu

mismo: hovor. estar/hallarse en las mismasmít se pořád stejně, být všechno při starém